Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

2022

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny / 2022

W dniu 28.07.2022 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.10.2022 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2022 roku.

Zakończenie realizacji Projektu: 16.12.2022 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 548 552,85 zł.

Działania obejmują: