http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/DZIALANIA_DOFINANSOWANE_Z_BUDZETU_PANSTWA.html

DZIAŁANIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

godło Polski                                                                                      flaga Polski

Termin realizacji prac: od 05.08.2021 r. do 30.11.2022 r.

Prace polegają na renowacji kamienno ceglanej elewacji Dyrekcji Ojcowskiego parku Narodowego Willi „Jadwiga” poprzez wymianę zniszczonej przez warunki atmosferyczne cegły, elementów kamiennych fundamentów, odtworzenie oryginalnej fugi oraz odtworzenie żelbetowej płyty balkonu górnego. Całość elewacji zostanie zabezpieczona poprzez hydrofobizację opartą na związkach krzemoorganicznych.

Całkowity koszt sumaryczny brutto prac budowlanych wykonanych w roku 2021 i 2022 wynosi 365 310,00 zł.

 

Rok

Kwota Dofinansowania

Rok 2021

100 000,00 zł

Rok 2022

100 000,00 zł

 

 Na podstawie umowy nr 45/DB/2022 z dnia 06.05.2022 r. na współfinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18 Budżet Państwa współfinansował działania prowadzone w 2022 roku przez Ojcowski Park Narodowy w kwocie 33 000,00 zł.

 Działania te objęły w 2022 roku: ochronę czynną muraw kserotermicznych i naskalnych poprzez wypas oraz usuwanie odrośli drzew i krzewów, koszenie i wywóz biomasy, utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych projektu.

Grafika : drukuj / nie drukuj