Fundusz Leśny

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny

W dniu 21.08.2017 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.20.2017 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego projektu pn. „Wsparcie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2017 roku”.

Zakończenie realizacji Projektu ustalone jest na: 15.12.2017 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wraz z kosztami pośrednimi wynosi łącznie 547 926,81zł.

Działania podejmowane w projekcie obejmują:

1. Przeciwdziałanie szkodom w drzewostanach powodowanych przez zwierzęta, poprzez zabezpieczanie upraw leśnych preparatem odstraszającym repelentem) – zakup preparatu Cervacol (Groty 2, 3a, b, 6b, c, f, 18j, k,m).

2. Wycięcie drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi na działce leśnej nr 475 w Ojcowie – (odział leśny nr 24).

3. Organizacja ruchu turystycznego poprzez: [….] remont zabezpieczeń technicznych (poręcze, zastawki, schody, konstrukcje drewniane i murowane – Groty 38a).

4. Utrzymanie infrastruktury turystycznej w OPN (cały Park) - w tym naprawa toalety przy Jaskini Łokietka.

5. Remont ogrodzenia działki leśnej nr 475 w Ojcowie (oddział leśny nr 24).

6. Bariera oddzielająca dziedziniec zamku od lasu na działce leśnej nr 475 w Ojcowie (odział leśny nr 24).

7. Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych poprzez: dostosowywanie składu gatunkowego drzewostanu do warunków siedliskowych oraz prowadzenie cięć stabilizujących – zakup opon do ciągnika SAME ROLLER 70DT (cały Park).

8. Pomost widokowy na działce leśnej nr 475 w Ojcowie (odział leśny nr 24).

9. Remont ścieżki prowadzącej przez arboretum na działce nr 478 (pododdział nr 24f) do działki leśnej nr 475 w Ojcowie (odział leśny nr 24).

10. Tworzenie i utrzymanie leśnych ścieżek edukacyjnych w Ojcowskim Parku Narodowym (cały Park).

 

Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt. 4 i ust. 3 a pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z późn. zm.).