Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Zawiadomienie Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
| 2016-02-22

 

Zawiadomienie

Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

o wznowieniu prac zmierzających do opracowania planu ochrony

Ojcowskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 18 i 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) z późniejszymi zmianami oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. nr 94, poz. 794) zawiadamia się o wznowieniu prac zmierzających do sporządzenia planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r., do zapoznawania się z wynikami dotychczasowych prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków. Projekt planu został umieszczony na stronie internetowej Parku wraz z formularzem, na którym można umieszczać uwagi:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:269.html

 Z dotychczasowym przebiegiem prac można się również zapoznawać  w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie (Ojców 9) w godzinach od 08:00 do 15:00. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie (Ojców 9, 32-045 Sułoszowa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

opnar [at] pro.onet.pl
.

W związku ze składanymi wnioskami do planu ochrony, Dyrekcja Parku przedłuża czas konsultacji społecznych do dnia 31.05.2016 roku.

Po zebraniu uwag i wniosków, które zostaną przeanalizowane, projekt planu ochrony Ojcowskiego parku Narodowego zostanie przesłany do Gmin celem zaopiniowania go przez Rady Gmin.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Zawiadomienie gmin o projekcie planu Ojcowskiego PN.pdf Zawiadomienie gmin o projekcie planu Ojcowskiego PN.pdf 519.65KB pobierz