Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Ogłoszenie
| 2017-03-09

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

            Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 w/w ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony.

            Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie, w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, w godzinach 8:30 do 15:00; wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie internetowej www.ojcowskiparknarodowy.pl w zakładce Aktualności.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie, drogą pisemną na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa lub mailowo na adres:

opnar [at] pro.onet.pl
korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: www.ojcowskiparknarodowy.pl

            Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
Formularz_składania_uwag do projektu planu ochrony OPN.doc Formularz_składania_uwag do projektu planu ochrony OPN.doc 37.5KB pobierz
Konsultacje projektu planu ochrony OPN zebrania z samorzadami mieszkancami i tv.pdf Konsultacje projektu planu ochrony OPN zebrania z samorzadami mieszkancami i tv.pdf 99.55KB pobierz
Ogłoszenie dyrektora Parku o konsultacjach społecznych.jpg Ogłoszenie dyrektora Parku o konsultacjach społecznych.jpg 0.97MB pobierz
Projekt planu ochrony OPN drugie konsultacje.pdf Projekt planu ochrony OPN drugie konsultacje.pdf 1.09MB pobierz
Uwagi samorzadow do projektu planu ochrony OPN rozdz 1-7.pdf Uwagi samorzadow do projektu planu ochrony OPN rozdz 1-7.pdf 329.49KB pobierz
Zal. 1.Mapa_Plan_Ochrony_gminy_1_50000_A3.jpg Zal. 1.Mapa_Plan_Ochrony_gminy_1_50000_A3.jpg 1.49MB pobierz
Zal. 2.Mapa_korytarze_ekologiczne.jpg Zal. 2.Mapa_korytarze_ekologiczne.jpg 2.78MB pobierz
Zal. 3.Mapa Plan Ochrony - obszary ochrony.pdf Zal. 3.Mapa Plan Ochrony - obszary ochrony.pdf 536.01KB pobierz
Zgłaszanie uwag do lokalizacji dzialek w otulinie.pdf Zgłaszanie uwag do lokalizacji dzialek w otulinie.pdf 171.7KB pobierz