Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Zapytanie ofertowe - rozbiórka budynków
| 2017-10-25

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Rozbiórka 5 budynków Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z rekultywacją terenu po rozbiórkach”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione zadania częściowe:
Zadanie nr 1 – Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z ogrodzeniem i budynku gospodarczego z garażem w osadzie „Garczyk”, dz. nr 953 obr. Sąspów, gmina Jerzmanowice oraz rozbiórka budynku gospodarczego w osadzie „Polak”, dz. nr 656 obr. Saspów, gmina Jerzmanowice wraz z rekultywacją terenu po rozbiórkach.
Zadanie nr 2 – Rozbiórka budynku mieszkalnego „Maria”, dz. 364 obr. Ojców, gmina Skała oraz rozbiórka sanitariatu publicznego na Złotej Górze, dz. nr 365, obr. Ojców, gmina Skała wraz z rekultywacją terenu po
rozbiórkach.

Szczegółowe informacje: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/82.html