Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Kurs na licencję przewodnika po OPN 30.03 – 01.04.2023 r.

| 2023-03-16

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz skan posiadanych uprawnień przewodnickich, prosimy przesyłać na adres: opnar@pro.onet.pl. Prosimy również o wpisanie niezbędnych danych potrzebnych do faktury (dla zainteresowanych).

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisu na listę uczestników należy niezwłocznie dokonać wpłaty za kurs. Wpłata jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji. Prosimy o pojedyncze wpłaty imienne.

Koszt szkolenia: 450 zł

Liczba miejsc: 25 

Wpłat można dokonać najpóźniej do dn. 24.03.2023 r. Jeżeli do tego dnia wpłata nie zostanie zaksięgowana uczestnik zostaje skreślony z listy a na jego miejsce wpisana osoba z listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane telefonicznie w dniu 27.03.2023 r. o możliwości uczestniczenia w kursie.

 Należność prosimy wpłacać na konto Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),

nr  57 1130 1150 0012 1252 9420 0001

w tytule: "Kurs licencja OPN 30.03.-01.04. 2023 r. OPN +  imię i nazwisko uczestnika".

 Kontakt telefoniczny w sprawie szkolenia: 12 389 20 05  wew. 311

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I - 30.03.2023 r. (czwartek)

9.00-9.30 - rozpoczęcie - informacje organizacyjne

9.30-10.30 - prelekcja "Las w Ojcowskim Parku Narodowym" - dr inż. Jakub Baran

10.30-11.00 - przerwa

11.00-15.30 - sesja terenowa na trasie Zamek Ojcowski - Kaplica "Na Wodzie"- zespół sakralny w Grodzisku - mgr Janusz Glanowski

DZIEŃ II - 31.03.2023 r. (piątek)

9.00-10.30 - „Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu”   - dr Anna Sołtys – Lelek

10.30 – 11.00 Działalność Straży Parku OPN – mgr inż. Marek Chochół

11.00 -11.15 – przerwa

11.15 – 15.30  Zagadnienia logistyczne dot. oprowadzania grup po terenie Ojcowskiego PN sesja terenowa - Park Zamkowy-Brama Krakowska-pomost widokowy przy Jaskini Ciemnej-otoczenie Jaskini Łokietka (uwaga: w trakcie szkolenia nie będzie możliwości wejścia do wnętrza jaskiń, ze względu na zimujące tam nietoperze) - mgr Hanna Krawczyk -Warska

DZIEŃ III - 01.04.2023 r. (sobota)

9.00 – 11.00 "Ojcowski Park Narodowy - najwyższa forma ochrony przyrody i obszar o randze międzynarodowej" – sesja terenowa Złota Góra – Dolina Sąspowska - Ojców- mgr Alicja Fischer

11.00-12.00 - zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w Centrum Edukacyjno--Muzealnym OPN oraz prezentacja obiektów edukacyjnych w przestrzeni za CEM mgr Hanna Krawczyk-Warska

12.00 - 12.15- przerwa

12.30-13.30 - egzamin

13.30-14.00 – ogłoszenie wyników i  zakończenie kursu