Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Kurs na licencję „Lektor zajęć edukacji środowiskowej OPN” 20.04 – 22.04.2023 r.

| 2023-04-06

Zapraszamy przewodników, nauczycieli i studentów na kurs pozwalający uzyskać licencję lektora zajęć edukacji środowiskowej Ojcowskiego Parku Narodowego. Szkolenie w formie warsztatów odbywać się będzie stacjonarnie według programu zamieszczonego poniżej. Termin zajęć 20 – 22.04. 2023 r.

Koszt: 450 zł                                                   Liczba uczestników: 20 (min.10)

Miejsce: Centrum Edukacji i  teren OPN

Prowadzący: Janusz Glanowski, Hanna Krawczyk-Warska, Alicja Fischer

 Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz  informację o nauczanym przedmiocie (nauczyciele), posiadanych uprawnieniach przewodnickich (przewodnicy), studiowanym kierunku (studenci) prosimy przesyłać na adres: opnar@pro.onet.pl. Prosimy również o wpisanie niezbędnych danych potrzebnych do faktury (dla zainteresowanych).

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisu na listę uczestników należy niezwłocznie dokonać wpłaty za kurs. Wpłata jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji. Prosimy o pojedyncze wpłaty imienne.

Wpłat można dokonać najpóźniej do dn. 17.04.2023 r. Jeżeli do tego dnia wpłata nie zostanie zaksięgowana uczestnik zostaje skreślony z listy a na jego miejsce wpisana osoba z listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane telefonicznie w dniu 18.04.2023 r. o możliwości uczestniczenia w kursie.

Należność prosimy wpłacać na konto Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),      nr  57 1130 1150 0012 1252 9420 0001    w tytule: "Kurs lektor OPN 20.04.-22.04. 2023 r. OPN + imię i nazwisko uczestnika".

 Kontakt telefoniczny w sprawie szkolenia: 12 398 20 05  wew. 311

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

Dzień I czwartek 20.04.2023 r.

9.00 - 9.30 - rozpoczęcie - informacje organizacyjne

9.30 – 11.00 Prezentacja programu edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego. Zajęcia terenowe jako jeden ze sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych na przykładzie edukacji środowiskowej.

11.00 – 11.30 przerwa

11.30 – 15.00  „Woda w Twojej rzece” – wprowadzenie, badania terenowe, prezentacja i omówienie wyników.

15.00 – 16.00 Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Dzień  II  piątek 21.04.2023 r.

9.00 - 12.00   Wyprawa do nieznanej doliny – „Wielkie poszukiwania wiosny”  wprowadzenie i zajęcia terenowe

12.00 – 13.00 „Wielkie poszukiwania wiosny” – podsumowanie wyników (warsztat plastyczny)

13.00 – 13.30 przerwa

13.30 – 16.00  Komunikacja interpersonalna w edukacji środowiskowej – gry i zabawy  integracyjne.

Dzień III sobota 22.04.2023 r.

9.00 – 12.00 „Wyprawa odkrywców” – gry i zabawy w edukacji środowiskowej. Zajęcia terenowe.

12.00 – 12.30 przerwa

12.30 – 14.30 Prezentacja wylosowanego zagadnienia (z zajęć realizowanych na warsztatach) do prezentacji przez każdego uczestnika warsztatów (forma zaliczenia).

14.30 – 15.00 Podsumowanie, ewaluacja i zakończenie warsztatów