Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Kurs na licencję przewodnika po OPN 18.05 – 20.05.2023 r.

| 2023-04-28

Zapraszamy przewodników na kurs pozwalający uzyskać licencję na oprowadzanie po Ojcowskim Parku Narodowym. Szkolenie odbywać się będzie stacjonarnie według programu zamieszczonego poniżej.

Koszt szkolenia wynosi 450 zł.                           Ilość miejsc:  25 (min.10)

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz skan posiadanych uprawnień przewodnickich, prosimy przesyłać na adres: opnar@pro.onet.pl. Prosimy również o wpisanie niezbędnych danych potrzebnych do faktury (dla zainteresowanych).

Potwierdzenia wpisu na listę uczestników będą wysyłane po 7.05.2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu potwierdzenia należy niezwłocznie dokonać wpłaty za kurs. Wpłata jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji. Prosimy o pojedyncze wpłaty imienne.

Wpłat można dokonać najpóźniej do dn. 15.05.2023 r. Jeżeli do tego dnia wpłata nie zostanie zaksięgowana uczestnik zostaje skreślony z listy a na jego miejsce wpisana osoba z listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane telefonicznie w dniu 16.05.2023 r. o możliwości uczestniczenia w kursie. Należność prosimy wpłacać na konto Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),

nr  57 1130 1150 0012 1252 9420 0001

w tytule: "Kurs licencja OPN 18-20.05 2023 r. OPN +  imię i nazwisko uczestnika".

 Kontakt telefoniczny w sprawie szkolenia: 12 389 20 05  wew. 311

 Ramowy Program szkolenia:

DZIEŃ I - 18.05.2023 r. (czwartek)

Spotkanie w centrum edukacji OPN, dawny „Hotel pod Kazimierzem” Ojców 12

9.30 – 10.30 - rozpoczęcie - informacje organizacyjne, Edukacja w OPN

10.30-11.30 - prelekcja "Las w Ojcowskim Parku Narodowym" - dr inż. Jakub Baran

11.30-12.00 - przerwa

12.00-16.30 - sesja terenowa na trasie Zamek Ojcowski - Kaplica "Na Wodzie"- zespół sakralny w Grodzisku - mgr Janusz Glanowski

DZIEŃ II - 19.05.2023 r. (piątek)

9.00-10.30 - „Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu”   - dr Anna Sołtys – Lelek

10.30 – 11.00 Działalność Straży Parku OPN – mgr inż. Marek Chochół

11.00 -11.15 – przerwa

11.15 – 15.30  Zagadnienia logistyczne dot. oprowadzania grup po terenie Ojcowskiego PN sesja terenowa - Park Zamkowy-Brama Krakowska- Jaskinia Ciemna- Jaskinia Łokietka - mgr Hanna Krawczyk -Warska

DZIEŃ III - 20.05.2023 r. (sobota)

 9.00 – 11.00 "Ojcowski Park Narodowy - najwyższa forma ochrony przyrody i obszar o randze międzynarodowej" – sesja terenowa Złota Góra – Dolina Sąspowska - Ojców- mgr Alicja Fischer

11.00-12.00 - zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w Centrum Edukacyjno--Muzealnym OPN oraz prezentacja obiektów edukacyjnych w przestrzeni za CEM mgr Hanna Krawczyk-Warska

12.00 - 12.15- przerwa

12.30-13.30 - egzamin

13.30-14.00 – ogłoszenie wyników i  zakończenie kursu