Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

INFORMACJA

2018-08-01

Prace renowacyjne na zamku kazimierzowskim w Ojcowie

ZAPYTANIE CENOWE

2018-07-24

ZAPYTANIE CENOWE na wykonanie zadania pn.: „Wymiana uszkodzonych elementów instalacji grzewczej c.o. oraz c.w.u.”

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR KONKURSOWY, na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA w Ojcowskim Parku Narodowym.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR KONKURSOWY, na stanowisko SPECJALISTY DS. OCHRONY PRZYRODY w Ojcowskim P. N.

Ojcowski Park Narodowy zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 1/2 etatu na okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia tego okresu.

ZAPYTANIE CENOWE

2018-07-02

ZAPYTANIE CENOWE na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach OPN”

OGŁOSZENIE

2018-07-02

Niniejszym ogłaszamy, że w miesiącach wakacyjnych: lipcu i sierpniu w soboty i niedziele Ekspozycja Przyrodnicza w Ojcowskim Parku Narodowym będzie nieczynna. Informacja ta nie dotyczy grup, które wcześniej zarezerwowały termin zwiedzania.

Zapytanie cenowe

2018-06-07

Zapytanie cenowe na wykonanie zadania pn:"Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach OPN"

Informacja

2018-06-01

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U., poz. 729) informujemy o posiadanych zbędnych składnikach majątku ruchomego Ojcowskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

2018-05-11

Niniejszym informujemy, iż w poniedziałki kasa przy jaskini Ciemnej będzie nieczynna. Bilety do jaskini można zakupić w kasie jaskini Łokietka oraz kasie Ekspozycji Przyrodniczej. Przewodnik będzie oczekiwał na chętnych do zwiedzania przy wejściu do jaskini Ciemnej.