Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE VI 2019-09-04 2019-09-23
„WYKONANIE METALOWEGO POMOSTU WIDOKOWEGO ORAZ BARIER NA ZAMKU W OJCOWIE” 2019-07-11 2019-07-30
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I. WYKONANIE STALOWYCH SCHODÓW PRZED WIEŻĄ OBRONNĄ - postępowanie III 2019-05-24 2019-06-11
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: uzupełniające prace budowlane oraz sanitarne 2019-04-02 2019-04-17
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: multimedialna ekspozycja wraz z instalacjami elektrycznymi i uzupełniającymi pracami budowlanymi oraz sanitarnymi 2019-02-21 2019-03-11
Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN „Gajówka Pieskowa Skała” usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa. 2017-11-24 2017-12-14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie na działce nr 473, do używania polegającego na jego obsłudze i udostępnianiu turystom odwiedzającym OPN. 2017-02-14 2017-03-13
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zaprasza do II-giego nieograniczonego przetargu pisemnego na: dzierżawę nieruchomości zabudowanej pawilonem drewnianym zwanym „Na Postoju” w Ojcowie 2017-02-13 2017-03-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na ochronę i dozór obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego 2016-11-30 2016-12-19
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego na: dzierżawę nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków restauracyjnych pod nazwą „Zajazd na Złotej Górze” wraz z polem namiotowym będących własnością OPN. 2016-11-15 2016-12-12