Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na ochronę i dozór obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego 2016-11-30 2016-12-19
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego na: dzierżawę nieruchomości zabudowanej pawilonem drewnianym zwanym „Na Postoju w Ojcowie” 2016-11-16 2016-12-12
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego na: dzierżawę nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków restauracyjnych pod nazwą „Zajazd na Złotej Górze” wraz z polem namiotowym będących własnością OPN. 2016-11-15 2016-12-12