Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
"Dostawa beczkowozu o pojemności od 5000 do 6000 l wyposażonego w wysokowydajną pompę i działko gaśnicze" 2023-11-27 2023-12-05
„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z beczkowozem” 2023-11-15 2023-11-23
Dzierżawa obiektu willa "Chopin" POSTĘPOWANIE II 2023-11-14 2023-12-04
"Wykonanie remontu pozostałości murów obwodowych zamku w Ojcowie – odcinek E-F i F-G” POSTĘPOWANIE II 2023-11-14 2023-11-29
"Kompleksowe opracowanie, produkcja i dostawa pamięciowej gry karcianej" Postępowanie III 2023-10-05 2023-10-16
„Ochrona czynna zbiorowisk kserotermicznych Ojcowskiego Parku Narodowego” 2023-10-04 2023-10-12
„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku willa „Grzybowskich” etap I kontynuacja: demontaż zabytkowej drewnianej elewacji zewnętrznej 2023-09-26 2023-10-12
"Kompleksowe opracowanie, produkcja i dostawa pamięciowej gry karcianej" 2023-09-15 2023-10-02
"Budowa drewnianej platformy na stawie położonym za Centrum Edukacyjno-Muzealnym" POSTĘPOWANIE III, 2023-09-13 2023-09-28
„Dzierżawa gruntów Ojcowskiego Parku Narodowego”. Postępowanie II 2023-09-08 2023-09-29
"Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku willa "Grzybowska" etap I prace zabezpieczające obiekt zabytkowy w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj" 2023-09-04 2023-09-19
"Dokończenie inwestycji odtworzeniowej zabytkowego budynku "Pod Koroną" - etap II: wykonanie zewnętrznych schodów drewnianych, dostosowanie obiektu do nowej funkcji "Centrum Dziedzictwa Doliny Prądnika" 2023-08-18 2023-09-01
"Kompleksowe opracowanie, produkcja i dostawa gry planszowo-terenowej oraz pamięciowej gry karcianej" 2023-08-17 2023-09-05
„Remont kontenera sanitarnego na polu kampingowym na Złotej Górze w Ojcowskim Parku Narodowym” 2023-08-08 2023-08-21
Dzierżawa obiektu willa "Chopin" 2023-08-07 2023-09-29
„Dzierżawa gruntów Ojcowskiego Parku Narodowego”. 2023-08-04 2023-08-31
„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV"-zagospodarowanie terenu wokół budynku. 2023-07-28 2023-08-16
Dzierżawa obiektu Zajazd „Złota Góra”. Postępowanie IV 2023-07-17 2023-08-04
„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE III 2023-07-12 2023-07-28
„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE II 2023-06-21 2023-07-07
Dzierżawa obiektu Zajazd „Złota Góra”. Postępowanie III 2023-06-15 2023-07-07
„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” 2023-06-05 2023-06-20
Dzierżawa obiektu Zajazd „Złota Góra”. Postępowanie II. 2023-05-19 2023-05-31
Dzierżawa obiektu Zajazd „Złota Góra” 2023-05-05 2023-05-15
„Budowa drewnianej platformy na stawie położonym za Centrum Edukacyjno-Muzealnym wraz z remontem nawierzchni ścieżki oraz kamiennych schodów na stawie”. Postępowanie II 2023-04-04 2023-04-20
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 66, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2023-03-21 2023-03-28
„Budowa drewnianej platformy na stawie położonym za Centrum Edukacyjno-Muzealnym wraz z remontem nawierzchni ścieżki oraz kamiennych schodów na stawie” 2023-03-15 2023-03-31
„Wykonanie remontu pozostałości murów obwodowych Zamku w Ojcowie – odcinek E-F i F-G”. 2023-02-09 2023-02-28
Dzierżawa obiektu "Jastrzębska" 2022-12-28 2023-01-12
„Dzierżawa stawów rybnych w Ojcowie wraz z lokalami mieszkalnym i użytkowym” 2022-08-26 2022-10-31
„Modernizacja odcinka zielonego szlaku” 2022-08-05 2022-08-22
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4” 2022-06-30 2022-07-12
„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” w Ojcowie (...)” część I 2022-03-03 2022-04-11
Dzierżawa sanitariatu kontenerowego. 2022-02-15 2022-03-31
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 65/1, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2022-01-11 2022-01-31
Najem lokalu pod nazwą „Kuźnia” o funkcji gospodarczej, położonego w Gminie Sułoszowa w miejscowości Sułoszowa – działka nr 1867/1. 2021-11-30 2021-12-20
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 10, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2021-11-19 2021-12-20
„Wykonanie remontu pozostałości murów obwodowych Zamku w Ojcowie odcinek północny A-B” POSTĘPOWANIE II 2021-10-08 2021-10-29