Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Modernizacja oświetlenia Jaskini Łokietka 2020-01-28 2020-02-20
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 109/4, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2020-01-28 2020-02-17
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 65/1, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2020-01-28 2020-02-17
Wykonanie automatycznego systemu obsługi parkingu 2020-01-14 2020-01-31
Obsługa przewodnicka w Ojcowskim Parku Narodowym 2020-01-09 2020-01-27
USUWANIE NALOTÓW, ODROŚLI DRZEW I KRZEWÓW, KOSZENIE I WYWÓZ BIOMASY (OCHRONA CZYNNA MURAW KSEROTERMICZNYCH I NASKALNYCH) - postępowanie II 2019-10-29 2019-11-06
USUWANIE NALOTÓW, ODROŚLI DRZEW I KRZEWÓW, KOSZENIE I WYWÓZ BIOMASY (OCHRONA CZYNNA MURAW KSEROTERMICZNYCH I NASKALNYCH) 2019-10-18 2019-10-28
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE V 2019-07-19 2019-08-26
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE IV 2019-06-04 2019-06-18
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE III 2019-05-16 2019-06-03
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE II 2019-04-23 2019-05-14
"Użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym)". Postępowanie III 2019-04-18 2019-04-25
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory 2019-04-03 2019-04-18
"Użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym)" 2019-03-26 2019-04-12
„Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Ojcowskiemu Parkowi Narodowego” 2019-03-25 2019-04-26
"użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym)" 2019-03-08 2019-03-22