Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca:  
Numer postępowania: A.223.4.2019 
Przedmiot zamówienia: "użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym)"  
Rodzaj zamówienia: pisemny przetarg ofertowy 
Tryb postępowania:  
Data ogłoszenia: 2019-03-08 
Termin składania ofert: 2019-03-22 
SIWZ:  
Zmiany w SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
Formularz oferty.pdf Formularz oferty.pdf 459.98KB pobierz
ogłoszenie.pdf ogłoszenie.pdf 797.7KB pobierz
Umowa użyczenia - projekt sanitariat.pdf Umowa użyczenia - projekt sanitariat.pdf 353.24KB pobierz
unieważnienie przetargu.pdf unieważnienie przetargu.pdf 178.75KB pobierz
Zał. nr 1 do umowy - Wyposażenie sanitariatu.pdf Zał. nr 1 do umowy - Wyposażenie sanitariatu.pdf 564.17KB pobierz
Zał. nr 2 do umowy - Instrukcja obsługi urządzeń sanitariatu.pdf Zał. nr 2 do umowy - Instrukcja obsługi urządzeń sanitariatu.pdf 549.22KB pobierz
Zał. nr 3 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf Zał. nr 3 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf 620.49KB pobierz