http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/122.html

Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca:  
Numer postępowania: 547607-N-2019 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE III 
Rodzaj zamówienia: zamówienie publiczne 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-05-16 
Termin składania ofert: 2019-06-03 
SIWZ:  
Zmiany w SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu nr III.pdf Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu nr III.pdf 212.78KB pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu_15.05.2019 r..pdf Ogłoszenie o zamówieniu_15.05.2019 r..pdf 184.5KB pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 15.05.2019 r.pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 15.05.2019 r.pdf 3MB pobierz
Uniewaznienie postępowania nr III z dnia 16 maja 2019 r.pdf Uniewaznienie postępowania nr III z dnia 16 maja 2019 r.pdf 214.98KB pobierz
Załącznik 1 do PFU_Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu.pdf Załącznik 1 do PFU_Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu.pdf 263.46KB pobierz
Załącznik 2 do PFU_Opis przedmiotu zamówienia_OPZ.pdf Załącznik 2 do PFU_Opis przedmiotu zamówienia_OPZ.pdf 4.25MB pobierz
Załącznik 3 do PFU_Lokalizacja planowanego założenia.pdf Załącznik 3 do PFU_Lokalizacja planowanego założenia.pdf 397.81KB pobierz
Załącznik 4 do PFU_Ukształtowanie terenu.pdf Załącznik 4 do PFU_Ukształtowanie terenu.pdf 375.74KB pobierz
Załącznik 5 do PFU_Mapa do celów projektowych dz. nr 459_skan.jpg Załącznik 5 do PFU_Mapa do celów projektowych dz. nr 459_skan.jpg 6.42MB pobierz
Załącznik 5 do PFU. Mapa do celów projektowych dz. nr 459.jpg Załącznik 5 do PFU. Mapa do celów projektowych dz. nr 459.jpg 5MB pobierz
Załącznik 6 do PFU. Wypis z rejestru gruntów dz. 459a.pdf Załącznik 6 do PFU. Wypis z rejestru gruntów dz. 459a.pdf 129.79KB pobierz
Załącznik 7 do PFU_Dokumentacja fotograficzna.pdf Załącznik 7 do PFU_Dokumentacja fotograficzna.pdf 568.46KB pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ_Program funkcjonalno-użytkowy.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ_Program funkcjonalno-użytkowy.pdf 1.57MB pobierz
Załącznik nr 2 do SIWZ. Druk oferty.doc Załącznik nr 2 do SIWZ. Druk oferty.doc 2.03MB pobierz
Załącznik nr 2 do SIWZ. Druk oferty.pdf Załącznik nr 2 do SIWZ. Druk oferty.pdf 406.38KB pobierz
Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz usług.doc Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz usług.doc 1.99MB pobierz
Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz usług.pdf Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz usług.pdf 148.06KB pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz osób.doc Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz osób.doc 1.99MB pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz osób.pdf Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz osób.pdf 131.58KB pobierz
Załącznik nr 5 do SIWZ. Istotne Postanowienia Umowy.pdf Załącznik nr 5 do SIWZ. Istotne Postanowienia Umowy.pdf 174.97KB pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ. Grupa kapitałowa.pdf Załącznik nr 6 do SIWZ. Grupa kapitałowa.pdf 131.39KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj