Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca:  
Numer postępowania: Znak spr. A- 370/10/2012 
Przedmiot zamówienia: Całodobowa ochrona i dozór obiektów OPN, - jednoosobowa obsada dyżuru, w tym obsługa portierni, centrali telefonicznej. 
Rodzaj zamówienia: zamówienie publiczne 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, w trybie ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 
Data ogłoszenia: 2012-10-31 
Termin składania ofert: 2012-11-22 
SIWZ: Treść SIWZ znajduje się w załącznikach poniżej.  
Zmiany w SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
Ogłoszenie o wyniku przetargu Ogłoszenie o wyniku przetargu 11.74KB pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 167.86KB pobierz
SIWZ SIWZ 190.38KB pobierz
zał. nr 1 zał. nr 1 166.1KB pobierz
zał. nr 2 zał. nr 2 134.7KB pobierz
zał. nr 3 zał. nr 3 131.08KB pobierz
zał. nr 4 zał. nr 4 123.72KB pobierz
zał. nr 5 zał. nr 5 118.17KB pobierz
zał. nr 6 zał. nr 6 134.33KB pobierz