Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca:  
Numer postępowania: zn. spr. IR.212.10.2017; rej. nr 261/4/2017  
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała  
Rodzaj zamówienia:  
Tryb postępowania:  
Data ogłoszenia: 2018-02-01 
Termin składania ofert: 2018-02-21 
SIWZ:  
Zmiany w SIWZ: Nowy druku oferty - zał. nr 4, po zmianie 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Istotne postanowienia umowy.pdf Istotne postanowienia umowy.pdf 3.53MB pobierz
Ogłoszenie Gajówka PS.pdf Ogłoszenie Gajówka PS.pdf 399.25KB pobierz
Program funkcjonalno użytkowy.pdf Program funkcjonalno użytkowy.pdf 3.77MB pobierz
SIWZ.pdf SIWZ.pdf 7.64MB pobierz
Zał. nr 1-Program funkcjonalno użytkowy.pdf Zał. nr 1-Program funkcjonalno użytkowy.pdf 3.77MB pobierz
Zał. nr 1a)-zał. do PFU-projekt termoren. Gajówka Piesk. Skała.pdf Zał. nr 1a)-zał. do PFU-projekt termoren. Gajówka Piesk. Skała.pdf 7.02MB pobierz
Zał. nr 2-Przedmiar.pdf Zał. nr 2-Przedmiar.pdf 450.69KB pobierz
Zał. nr 3-Istotne postanowienia umowy.pdf Zał. nr 3-Istotne postanowienia umowy.pdf 3.53MB pobierz
Zał. nr 4-Druk oferty po zmianie.docx Zał. nr 4-Druk oferty po zmianie.docx 34.65KB pobierz
Zał. nr 5-Oświadczenie-grupa kapitałowa.docx Zał. nr 5-Oświadczenie-grupa kapitałowa.docx 21.48KB pobierz
Zał. nr 6-Wykaz robót.docx Zał. nr 6-Wykaz robót.docx 22.09KB pobierz
Zał. nr 7-Wykaz osób.docx Zał. nr 7-Wykaz osób.docx 18.13KB pobierz