Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca:  
Numer postępowania: Zn. Spr. IR.211.1.2016; Nr rej.: 261/2/2018 
Przedmiot zamówienia: "Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy”  
Rodzaj zamówienia:  
Tryb postępowania:  
Data ogłoszenia: 2018-02-06 
Termin składania ofert: 2018-02-26 
SIWZ:  
Zmiany w SIWZ: W p. X.2.1) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy koryguje się datę otwarcia ofert z dnia 20.02.2018 r. godz. 11:00 na dzień 26.02.2018 r. godz. 11:00. 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert. Niniejszym informujemy iż, unieważnia się postępowanie 
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf 538.9KB pobierz
korekta SIWZ.pdf korekta SIWZ.pdf 452.01KB pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 402.9KB pobierz
SIWZ.pdf SIWZ.pdf 685.9KB pobierz
unieważnienie przetargu.pdf unieważnienie przetargu.pdf 277.29KB pobierz
zał. nr 10-wykaz osób.docx zał. nr 10-wykaz osób.docx 0.91MB pobierz
zał. nr 1a-wyciąg z projektu bud. wieża i brama.rar zał. nr 1a-wyciąg z projektu bud. wieża i brama.rar 42.56MB pobierz
zał. nr 1b-Uszczegół. programu prac konserwatkich.pdf zał. nr 1b-Uszczegół. programu prac konserwatkich.pdf 12.5MB pobierz
zał. nr 1c-Uszczegółowienie PB-archit.pdf zał. nr 1c-Uszczegółowienie PB-archit.pdf 219KB pobierz
zał. nr 1d-wyciąg z projektu bud. kasa.rar zał. nr 1d-wyciąg z projektu bud. kasa.rar 23.57MB pobierz
zał. nr 2 -Przedmiar.pdf zał. nr 2 -Przedmiar.pdf 436.42KB pobierz
zał. nr 3-STWiOR.pdf zał. nr 3-STWiOR.pdf 754.05KB pobierz
zał. nr 4-Wytyczne realizacji zamówienia.pdf zał. nr 4-Wytyczne realizacji zamówienia.pdf 424.13KB pobierz
zał. nr 5 -Istotne postanowienia umowy.pdf zał. nr 5 -Istotne postanowienia umowy.pdf 309.5KB pobierz
zał. nr 6 Formularz ofertowy.docx zał. nr 6 Formularz ofertowy.docx 86.5KB pobierz
zał. nr 7-Tabela elementów skończonych.docx zał. nr 7-Tabela elementów skończonych.docx 76.4KB pobierz
zał. nr 8-Oswiadczenie-grupa kapitałowa.doc zał. nr 8-Oswiadczenie-grupa kapitałowa.doc 84.5KB pobierz
zał. nr 9-wykaz robót.doc zał. nr 9-wykaz robót.doc 87KB pobierz