Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

2017

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny / 2017

W dniu 21.08.2017 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.20.2017 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego projektu pn. „Wsparcie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2017 roku”.

Zakończenie realizacji Projektu: 15.12.2017 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wraz z kosztami pośrednimi wyniosła łącznie 71 730,63 zł.

Działania podejmowane w projekcie obejmowały:

1. Przeciwdziałanie szkodom w drzewostanach powodowanych przez zwierzęta, poprzez zabezpieczanie upraw leśnych preparatem odstraszającym repelentem) – zakup preparatu Cervacol (Groty 2, 3a, b, 6b, c, f, 18j, k,m) - 894 zł.

4. Utrzymanie infrastruktury turystycznej w OPN (cały Park) - w tym: naprawa toalety przy Jaskini Łokietka - 2 439,02 zł; sprzątanie szlaków - 4 000 zł; słupki drewniane 40 szt. - 6 829,27 zł; zakup 3 arkuszy PCV i 20 m folii UV - 760 zł; wydruk solwentowy 6,25 m2- 150 zł.

6. Bariera oddzielająca dziedziniec zamku od lasu na działce leśnej nr 475 w Ojcowie (odział leśny nr 24) - w tym: wykonanie i montaż 4 tablic na zamku - 2 312,22 zł.

7. Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych poprzez: dostosowywanie składu gatunkowego drzewostanu do warunków siedliskowych oraz prowadzenie cięć stabilizujących – zakup opon do ciągnika SAME ROLLER 70DT (cały Park) - 9 210 zł.

10. Tworzenie i utrzymanie leśnych ścieżek edukacyjnych w Ojcowskim Parku Narodowym (cały Park) w tym: wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 10 szt. - 6 826,77 zł; 4 szt. ławek wiedeńskich - 1 400 zł; 10 szt. ławek typu "kłoda" - 3 200 zł; 9 szt. ławostołów - 11 219,51 zł; płytki betonowe - 369,92 zł; piasek i cement: 217,48 zł; stojaki na rowery 3 szt. - 2 357,72 zł; tablica dźwiękowa zewnętrzna - 11 000 zł; podłącz prądu do tablicy - 1 544,72 zł; przestrzenne tablice obrotowe 3 szt. - 7 000 zł;