Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

2018

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny / 2018

W dniu 13.08.2018 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.16.2018 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego projektu pn. „Wsparcie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2018 roku”.

 Zakończenie realizacji Projektu: 14.12.2018 r.

 Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wraz z kosztami pośrednimi wyniosła łącznie 1 422 725,52 zł.

Działania podejmowane w projekcie obejmują:

Nr

działania

Nazwa działania

Wyszczególnienie prac, dostaw, usług

Jednostka

Ilość

Koszt bezpośredni

Działania [zł]

1

Pielęgnacja starodrzewia i wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów w Parku Zamkowym w Ojcowie

Cięcia korygujące korony, poprawiające ich statykę, usunięcie martwych konarów oraz likwidacja starych wiązań, założenie nowych wiązań dynamicznych i statycznych, formowanie koron, ścinka drzew

szt.

284

267 960,00

2

Zakup siatki do ochrony upraw i młodników przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta

Zakup siatki

m

500

1 707,30

3*

Zabezpieczenie dróg komunikacji ppoż.

Instalacja szlabanów

szt.

2

19 242,30

4*

Punkt widokowy na pozostałości murów zamku w Ojcowie

Zabezpieczenie murów na punkcie widokowym, budowa pomostu widokowego

zad.

1

665 842, 69

5

Remont ogrodzenia działki leśnej nr 475 w Ojcowie (wzgórze zamkowe)

Remont ogrodzenia z siatki stalowej

m

623

148 776,06

6*

Bariera oddzielająca dziedziniec zamku od lasu na działce leśnej nr 475 w Ojcowie (oddział leśny nr 24)

Rozbiórka bariery drewnianej i budowa metalowej

zad.

1

59 777,55

7

Remont podmokłej ścieżki prowadzącej na działkę nr 475 w Ojcowie (szlak turystyczny)

Remont szlaku turystycznego

m

57

32 067,32

8

Wzmocnienie ochrony OPN przez oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez druk solwentowy tablic na piance, wykonanie tłumaczeń treści oraz dostawę fotografii

Wydruk tablic

m2

40

9 055,20

Zakup zdjęć

szt.

20

Tłumaczenie tekstów na język obcy

zad.

1

9

Zagospodarowanie turystyczne oraz konserwacja małej infrastruktury przy szlakach leśnych na terenie OPN

Wykonanie drewnianych „witaczy” z dostawą i posadowieniem w terenie

szt.

6

198 712,50

Wykonanie drewnianych wiat z dostawą

szt.

6

Wykonanie i dostawa ławek „wiedeńskich”

szt.

15

Budowa barier metalowych na szlakach leśnych w miejscu istniejących drewnianych

mb

295

Konserwacja barier stalowych na szlakach leśnych

zad.

1

Utwardzenie najbardziej zerodowanych miejsc na szlakach leśnych oraz miejsc postoju

zad.

1

10*

Naprawa nawierzchni parkingu leśnego w Ojcowie

Remont parkingu

zad.

1

16 170,00

11

Naprawa i modernizacja oznakowania graficznego przy leśnych szlakach turystycznych OPN

Wykonanie tablic z mapą parku

szt.

20

3 414,60

 

*Działania o nr 3, 4, 6 i 10 nie zostały zrealizowane z powodu nie wyłonienia wykonawców w postępowaniu przetargowym lub przekroczenia zaplanowanej wartości środków.