Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

2019

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny / 2019

W dniu 1.07.2019 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.10.2019 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego projektu pn. „Wsparcie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2019 roku”.

Zakończenie realizacji Projektu: 16.12.2019 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wraz z kosztami pośrednimi wyniosła łącznie 280 905,36 zł.

Działania podejmowane w projekcie obejmowały:

Zakup maszyn i urządzeń służących do pozyskania i manipulacji drewna - 11 030,17 zł

 Ochrona upraw przez grodzenie siatką leśną -  1 422,76 zł

Punkt widokowy na pozostałości murów zamku w Ojcowie - 152 032,52 zł

 Budowa bariery oddzielającej dziedziniec zamku od lasu - 47 073,17 zł

Wymiana , modernizacja i konserwacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych, kanalizacją ruchu turystycznego i ochroną przed nadmierną i niekontrolowaną penetracją - 37 250,00 zł

Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania szlaków , dróg P.POŻ. parkingów i infrastruktury OPN - 2 828,45 zł

 Wzmocnienie ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez remont nawierzchni istniejącego parkingu leśnego "Pod Zamkiem w Ojcowie" - 29 268,29 zł

RAZEM: 280 905,36 zł

 

 Przykładowe realizacje ze środków Funduszu Leśnego w 2019 r.