http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Edukacja_zdalna.html

Edukacja zdalna NOWOŚĆ

W związku z trwającą pandemią koronawirusa i brakiem możliwości realizacji standardowej działalności edukacyjnej, Ojcowski Park Narodowy wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i rozpoczyna prowadzenie edukacji zdalnej. Zajęcia stanowią kontynuację dotychczas prowadzonych form zajęć stacjonarnych i będą odbywać się zarówno w formie prelekcji, jak i szkoleń, w zależności od odbiorców.

Nowością jest możliwość zamówienia dedykowanych zajęć przez przedszkola i klasy I-III SP.

Jaka jest zaleta takiej formy przekazu? Atutem są z pewnością:

Wierzymy, że nasza inicjatywa zajęć zdalnych spotka się z Państwa zainteresowaniem. Żywimy przekonanie, że takie rozwiązanie pozwoli na dalsze kształtowanie świadomości środowiskowej zarówno społeczności lokalnych, jak i turystów odwiedzających Park, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia.

Zajęcia w formie prelekcji z zakładek  w "Ofercie zajęć edukacyjnych".

Szkolenia dla przewodników posiadających licencję upoważniającą do oprowadzania po terenie OPN będą ogłaszane na stronie internetowej Parku (w zakładce "Aktualności") oraz naszym profilu na Facebook'u.

REGULAMIN i CENNIK znajdują się w zakłace "Informacje turystyczne". Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed zamówieniem zajęć/zgłoszeniem chęci udziału w szkoleniu.

INFORMACJE TECHNICZNE: Szkolenia są realizowane na platformie Zoom lub Google Meet. Preferowane jest używanie komputera z zestawem słuchawkowym. W czasie szkolenia/prelekcji, w celu poprawy jakości przekazu, wyłączone zostają mikrofony uczestników. Pytania można zadawać w okienku czatu.

Jeżeli grupa zorganizowana posiada własną platformę do szkoleń on-line, to jest mozliwe przeprowadzenie prelekcji przy jej użyciu, po przekazaniu dostępu (do panelu dla prowadzącego) pracownikom OPN i wykonanie wcześniejszej sesji próbnej.

W przypadku szkoleń przewodnickich: osoby, które chcą otrzymać fakturę proszonę są o podanie takiej informacji i danych w zgłoszeniu.

Grafika : drukuj / nie drukuj