http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Ministerstwo.html

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W celu przejścia do strony Ministerstwa proszę kliknąć łączę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 Minister Klimatu i Środowiska: Michał Kurtyka

Podstawowe informacje

Minister Klimatu i Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Misja:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wizja:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska.

Założenia

Działalność Ministerstwa Klimatu i Środowiska obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska - przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Ze środowiskiem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz leśnictwa i łowiectwa.

 

 

 

Grafika : drukuj / nie drukuj