http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/O_programie.html

O programie

Inspiracje

Poznanie programu Junior Ranger oraz doświadczenia z uczestnictwa w nim w amerykańskich parkach narodowych

 Historia powstania programu

I etap – współpraca Krakowskiej Akademii z Gorczańskim Parkiem Narodowym

2013 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie zadania badawczego Modelowanie postaw prospołecznych i proekologicznych dzieci w młodszym wieku szkolnym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2013 r. – nawiązanie współpracy z Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – Januszem Tomasiewiczem oraz kierownikiem Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku – Ewą Strauchmann i pracownikiem edukacyjnym – Mariolą Stefanik

2014 r. – uzyskanie dofinansowania zadania badawczego ze środków MNiSW

2014 r. – publikacja programu Strażnik przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego, Jolanta Pułka i Tomasz Pułka,  Oficyna Wydawnicza AFM,  Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego.

2014 r. – wdrożenie programu i badania ewaluacyjne wśród uczestników programu (dzieci i rodziców, a także opiekunów, wychowawców, nauczycieli).

 II etap – współpraca regionalna – z 5 małopolskimi parkami narodowymi

2014 r. – spotkanie z Kierownikami ds. Edukacji i pracownikami edukacyjnymi Parków Narodowych oraz wykładowcą Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

2014 r. – zgoda Dyrektorów małopolskich parków narodowych na podjęcie działań zmierzających do przygotowania wspólnego programu pod nową nazwą:  Przyjaciel parku narodowego

2015 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Przyjaciel małopolskich parków narodowych przez Tatrzański Park Narodowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie

2015 r. – uzyskanie dofinansowania projektu Przyjaciel małopolskich parków narodowych ze środków WFOŚ i GW i dotowanie projektu przez środki własne małopolskich parków narodowych: BgPN, GPN, MPN, OPN, TPN.

2015 r. – publikacja programu przez Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego i Oficynę Wydawniczą AFM Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

Zespoły projektowe:

 W opracowaniu zeszytów wykorzystano pomysły własne oraz materiały archiwalne ośrodków edukacyjnych.

Koordynacja merytoryczna programu: Jolanta Pułka

Recenzja naukowa programu: Magdalena Frączek

 2015 r. – wdrożenie programu i badania ewaluacyjne wśród uczestników programu (dzieci i rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli).

  Założenia programu

Ogólnodostępność

Podstawowym elementem programu jest książeczka z zadaniami aktywizującymi. Książeczka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w parkach narodowych, które biorą udział w programie (jest wydawana w ośrodkach edukacyjnych lub innych miejscach, w zależności od parku).

Aktywności oferowane w parku są różnorodne, aby każdy mógł wybrać coś odpowiedniego dla siebie, dostosowanego do własnych możliwości psychofizycznych.

Dzieci wraz z osobami dorosłymi otrzymują bezpłatnie książeczkę z zadaniami aktywizującymi.

Elastyczny czas trwania programu

Czas potrzebny na realizację programu to minimum jeden dzień. Polecamy planowanie udziału w programie podczas weekendowego lub tygodniowego pobytu na terenie parku.

 Cele programu

 Wypoczynek w otoczeniu pięknej przyrody jest dla wielu rodzin sposobem na wspólne spędzenie czasu. Program jest elementem dzięki któremu oprócz miłych wspomnień zabierzemy ze sobą znaczną porcję wiedzy, emocji, wrażeń z podróży. Połączymy „przyjemne z pożytecznym”.

Cele programu: edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne; kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw społecznych i ekologicznych wśród dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców/opiekunów

 Cele szczegółowe:

  1. Rozwijanie wiedzy o przyrodzie ze szczególnym zaakcentowaniem świata roślin i zwierząt
  2. Kształtowanie więzi z konkretnym parkiem narodowym, wyrażających się dbałością o środowisko naturalne
  3. Wzmacnianie prawidłowych zachowań względem przyrody
  4. Kreowanie pozytywnego obrazu obszarów chronionych

 

Treści programu

W trakcie realizacji programu gromadzimy wiedzę i doświadczenia w 3 różnych obszarach treści:

Realizacja treści dostosowana jest do grupy wiekowej dzieci. Zadania trudniejsze zostały oznaczone gwiazdką.

 Adresaci programu

Program Przyjaciel parku narodowego jest programem przeznaczonym dla dzieci w wieku szkolnym (6 – 11 lat) oraz ich rodziców, a także opiekunów, wychowawców, nauczycieli.

 Zasady udziału w programie

Jak zostać Przyjacielem Parku?

Po zrealizowaniu programu zgłoś się do ośrodka edukacyjnego parku lub innego wyznaczonego miejsca, aby otrzymać pamiątkowy dyplom i odznakę.

 Ewaluacja programu

Twoja opinia o programie jest dla nas niezwykle ważna. Podziel się z nią poprzez odpowiedź na kilka pytań.

Link do kwestionariusza dla dzieci:

Link do kwestionariusza dla rodziców (opiekunów, wychowawców, nau

Grafika : drukuj / nie drukuj