Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Rada redakcyjna

RADA REDAKCYJNA – EDITORIAL BOARD:
Przewodniczący – President: Michał Wojenka
Członkowie – Members: Beata Barabasz-Krasny, Lidiya Dubis, Michał Gradziński, Zvenyslava Mamčur, Andrzej Palaczyk, Józef Partyka, Katarzyna Sawicka-Kapusta, Zbigniew Witkowski, Dominik Ziarkowski,

REDAKCJA – EDITORIAL STAFF:
Redaktor naczelny – Editor-in-chief: Józef Partyka
Zastępca redaktora naczelnego – Deputy editor: Jakub Baran
Członkowie – Members: Anna Klasa, Anna Sołtys-Lelek

Redaktorzy tematyczni – thematic EDITORS:
prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński (przyroda ożywiona)
prof. dr hab. Roman Soja (przyroda nieożywiona)
prof. dr hab. Krzysztof Sobczyk (archeologia)