Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

oznaczenie sprawy IR.211.1.2016

Podpisanie Umowy nr RPMP.06.01.01-12-0180/16 –XVII/26/FE/17 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

pn. Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I.

 

W dniu 24.03.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0180/16 –XVII/26/FE/17 pomiędzy Zarządem Województwa  Małopolskiego a Ojcowskim Parkiem Narodowym na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I”.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończenie realizacji Projektu ustalone jest na: 05.11.2019 r.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1 014 059,23 zł, w tym:

wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w kwocie – 670 021,08 zł.

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie zabezpieczenia ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej.

Działania podejmowane w projekcie obejmują:

1. Remont wieży obronnej.

2. Remont budynku bramnego.

3. Wykonanie instalacji elektrycznych podstawowych, odgromowych i słaboprądowych zabezpieczających (SAP, SSWN, CCTV, system nagłośnienia).

4. Modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej wzgórza zamkowego, w tym: wykonanie zasilających kabli energetycznych i kabli sterujących ekspozycją, budowę kasy z kabiną w.c. dla personelu i przyłączami wod.-kan., wykonanie schodów terenowych pod wieżą, wykonanie ekspozycji multimedialnej z dedykowanymi instalacjami elektrycznymi i tablic informacyjnych.

5. Nadzory inwestorskie, konserwatorskie i archeologiczne oraz działania promocyjne.

Projekt realizowany będzie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w obrębie wzgórza zamkowego w Ojcowie.