Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Straż Parku

Pracownicy:

Ojcowski Park Narodowy zatrudnia 3 funkcjonariuszy Straży Parku:

  • Marek Chochół – komendant Straży Parku
  • Paweł Głowacki – z-ca komendanta Straży Parku
  • Jarosław Brzyski – strażnik Straży Parku

Posterunek Straży mieści się w budynku „Hotel pod Kazimierzem”.

Zadania

Parki Narodowe to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Tworzone są na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi i kulturowymi. Jednym z takich obszarów jest środkowy, niezwykle malowniczy odcinek Doliny Prądnika.
W związku z faktem, że rokrocznie park podlega niezwykłej presji ze strony turystów (ok. 400 tys. odwiedzających) w celu właściwej ochrony jego zasobów przyrodniczych jak i mienia została powołana Straż Parku.

Straż Parku w Ojcowskim Parku Narodowym jest jednostką podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi OPN. Została utworzona w grudniu 1998 r. na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych (Dz. U. Nr 114, poz. 492)

Straż Parku wykonuje zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

Straż Parku ma prawo do:


• legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;

• zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym właściwym organom osób
w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

• zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia
ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

• przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

• zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów
pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków
służących do ich popełnienia;

• kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów w zakresie legalności
posiadania tworów lub składników przyrody i obrotu nimi, pochodzących
z obszaru parku narodowego;

• kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

Uprawnienia te, przysługują m.in. leśniczemu i podleśniczym.

Turyści wybierający sie do Ojcowskiego Parku Narodowego, powinni zaznajomić się z zasadami jego udostępniania!

 

Powyższe uprawnienia Straży Parku mogą wywoływać wrażenie, że Straż Parku jest jednostką represyjną wobec osób odwiedzających nasz Park. Jest to mylne wrażenie. Strażnicy Straży Parku pełnią również funkcje tzw. „rangersów” – strażników otwartych na turystów, niosących im pomoc, jak i udzielających wszelkich informacji turystycznych oraz przyrodniczych, dotyczących nie tylko samego Parku ale i okolic.

Turysto! jeżeli zauważyłeś coś niepokojącego, co zagraża bezpośrednio lub pośrednio przyrodzie Ojcowskiego Parku Narodowego zgłoś dzwoniąc pod numer: 698955899