Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

zn. sprawy IR-3501/1/B_J/2013

Podpisanie Umowy o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego (kontynuacja w roku 2015).

W grudniu 2014 r. Ojcowski Park Narodowy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z dwoma wnioskami o dotację na kontynuację remontu zabezpieczającego dla dwóch budynków: mieszkalnego ze spichlerzem „Jastrzębska” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-638/M na kwotę 81.233,57 PLN i mieszkalnego „Pod Berłem” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-550/M na kwotę 199.774,39 PLN.

 

Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznano OPN dotację i podpisano w maju 2015 r. umowę na kontynuację remontu zabezpieczającego dla budynku mieszkalnego – willa „Pod Berłem”, zlokalizowanego w Ojcowskim Parku Narodowym na działce nr 494, obr. Ojców, gmina Skała (etap II). Wysokość dotacji – 40.000 PLN.

 

W ramach przyznanych środków zostało wykonane:

 

  • zabezpieczenie uszkodzonych balkonów od strony północnej wraz z wysuniętą częścią dachu,
  • tymczasowe zabezpieczenie balkonów od strony wschodniej,
  • tymczasowe zabezpieczenie używanych schodów wejściowych od strony północnej,
  • prowizoryczne zabezpieczenie wierzchu kominów,
  • wymiana zniszczonego orynnowania,
  • odbudowa zniszczonego stropu odcinkowego w południowo-zachodnim narożniku budynku,
  • remont stropów nad I piętrem w miejscach uszkodzeń,
  • naprawa narożników ścian.


Termin realizacji zadania: od 11.07.2015 do 15.10.2015.

 

Podejmowane działania remontowe mają na celu usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną oraz zabezpieczenie obiektów przed dalszą degradacją.

Ojcowski Park Narodowy złoży wnioski w grudniu 2015 r. o środki na kontynuację remontów zabezpieczających zarówno dla budynku mieszkalnego ze spichlerzem „Jastrzębska” jak i budynku mieszkalnego „Pod Berłem”.