Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Zamówienia publiczne - archiwum

Postępowania prowadzone przez: Ojcowski Park Narodowy
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Najem lokalu mieszkalnego w budynku „Rybakówka” położonego w Gminie Skała w miejscowości Ojców nr 48 – lokal nr 2 2021-02-09 2021-02-26
„Naprawa i modernizacja ścieżki edukacyjnej wraz z wykonaniem tablic informacyjnych oraz odbudową drewnianego mostu” POSTĘPOWANIE II 2020-08-26 2020-09-10
„Naprawa dachu w punkcie informacji turystycznej/kasie J. Ciemnej” 2020-07-20 2020-08-05
„Dzierżawa gruntów Ojcowskiego Parku Narodowego” 2020-07-10 2020-07-17
„Wykonanie i montaż drewnianych słupków przydrożnych (ograniczników)” 2020-07-03 2020-07-14
Modernizacja i konserwacja szlaków oraz małej infrastruktury 2020-06-24 2020-07-09
„Dzierżawa gruntów Ojcowskiego Parku Narodowego” POSTĘPOWANIE II 2020-06-17 2020-06-26
„Dzierżawa pomieszczenia położonego w wieży Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z przeznaczeniem na montaż urządzeń do przekazu sygnału telefonii komórkowej”. 2020-06-17 2020-07-10
„Naprawa i modernizacja ścieżki edukacyjnej wraz z wykonaniem tablic informacyjnych oraz odbudową drewnianego mostu” 2020-05-27 2020-06-22
„Dzierżawa gruntów Ojcowskiego Parku Narodowego” 2020-05-08 2020-05-22
Dzierżawa sanitariatu kontenerowego zlokalizowanego w pobliżu Jaskini Łokietka na nieruchomości oznaczonej nr 493. Postępowanie II 2020-04-23 2020-04-30
DOSTAWA I MONTAŻ PARKOMETRÓW ORAZ ADMINISTROWANIE PARKINGIEM postępowanie II 2020-03-13 2020-03-31
Dzierżawa sanitariatu kontenerowego zlokalizowanego w pobliżu Jaskini Łokietka na nieruchomości oznaczonej nr 493 2020-02-20 2020-03-31
DOSTAWA I MONTAŻ PARKOMETRÓW ORAZ ADMINISTROWANIE PARKINGIEM 2020-02-12 2020-03-06
Obsługa przewodnicka w Ojcowskim Parku Narodowym - postępowanie nr II 2020-01-29 2020-02-21
Modernizacja oświetlenia Jaskini Łokietka 2020-01-28 2020-02-20
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 109/4, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2020-01-28 2020-02-17
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 65/1, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2020-01-28 2020-02-17
Wykonanie automatycznego systemu obsługi parkingu 2020-01-14 2020-01-31
Obsługa przewodnicka w Ojcowskim Parku Narodowym 2020-01-09 2020-01-27
USUWANIE NALOTÓW, ODROŚLI DRZEW I KRZEWÓW, KOSZENIE I WYWÓZ BIOMASY (OCHRONA CZYNNA MURAW KSEROTERMICZNYCH I NASKALNYCH) - postępowanie II 2019-10-29 2019-11-06
USUWANIE NALOTÓW, ODROŚLI DRZEW I KRZEWÓW, KOSZENIE I WYWÓZ BIOMASY (OCHRONA CZYNNA MURAW KSEROTERMICZNYCH I NASKALNYCH) 2019-10-18 2019-10-28
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE VI 2019-09-04 2019-09-23
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE V 2019-07-19 2019-08-26
„WYKONANIE METALOWEGO POMOSTU WIDOKOWEGO ORAZ BARIER NA ZAMKU W OJCOWIE” 2019-07-11 2019-07-30
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE IV 2019-06-04 2019-06-18
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I. WYKONANIE STALOWYCH SCHODÓW PRZED WIEŻĄ OBRONNĄ - postępowanie III 2019-05-24 2019-06-11
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE III 2019-05-16 2019-06-03
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I. WYKONANIE STALOWYCH SCHODÓW PRZED WIEŻĄ OBRONNĄ - postępowanie II 2019-04-26 2019-05-10
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory POSTĘPOWANIE II 2019-04-23 2019-05-14
"Użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym)". Postępowanie III 2019-04-18 2019-04-25
Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory 2019-04-03 2019-04-18
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: uzupełniające prace budowlane oraz sanitarne 2019-04-02 2019-04-17
"Użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym)" 2019-03-26 2019-04-12
„Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Ojcowskiemu Parkowi Narodowego” 2019-03-25 2019-04-26
"użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Użyczającym)" 2019-03-08 2019-03-22
„Dzierżawa pomieszczenia położonego w wieży Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z przeznaczeniem na montaż urządzeń do przekazu sygnału telefonii komórkowej”. 2019-02-22 2019-03-08
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: multimedialna ekspozycja wraz z instalacjami elektrycznymi i uzupełniającymi pracami budowlanymi oraz sanitarnymi 2019-02-21 2019-03-11
„Dzierżawa pomieszczenia położonego w wieży Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z przeznaczeniem na montaż urządzeń do przekazu sygnału telefonii komórkowej”. 2019-01-21 2019-02-14
Najem lokalu mieszkalnego położonego w gminie Skala, w miejscowości Ojców nr 10, będący własnością Ojcowskiego Parku Narodowego. 2018-12-14 2018-12-28
„Dzierżawa pomieszczenia położonego w wieży Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z przeznaczeniem na montaż urządzeń do przekazu sygnału telefonii komórkowej” 2018-11-22 2018-12-20
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu mieszkalnego 2018-11-15 2018-11-30
„Zagospodarowanie turystyczne oraz konserwacja małej infrastruktury przy szlakach leśnych na terenie OPN” 2018-09-21 2018-10-01
„Remont i modernizacja infrastruktury turystycznej w rejonie wzgórza zamkowego w Ojcowie: zabezpieczenie murów na punkcie widokowym, stalowy pomost widokowy, bariery, ogrodzenie z siatki i remont ścieżki” 2018-09-21 2018-10-08
„Remont i modernizacja infrastruktury turystycznej w rejonie wzgórza zamkowego w Ojcowie: zabezpieczenie murów na punkcie widokowym, stalowy pomost widokowy, bariery, ogrodzenie z siatki i remont ścieżki” 2018-08-31 2018-09-17
„PIELĘGNACJA STARODRZEWIA I WYCINKA DRZEW ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU TURYSTÓW W PARKU ZAMKOWYM W OJCOWIE”. 2018-08-24 2018-09-05
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: przyłącza wod.-kan." 2018-07-27 2018-08-20
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: przyłącza wod.-kan." 2018-07-06 2018-07-23
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I: stan surowy zamknięty budynku kasy z przyłączami wod.-kan. oraz kablami energetycznymi 2018-06-08 2018-06-25
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego” 2018-03-05 2018-03-21
Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała 2018-02-26 2018-03-14
"Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy” 2018-02-06 2018-02-26
Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała 2018-02-01 2018-02-21
Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała 2018-01-11 2018-01-26
Zapytanie cenowe na świadczenie usług BHP 2017-11-14 2017-11-24
Zapytanie cenowe na świadczenie usług BHP 2017-10-31 2017-11-10
Rozbiórka budynków 2017-10-25 2017-11-07
Remont i modernizacja infrastruktury turystycznej w rejonie wzgórza zamkowego w Ojcowie oraz wzdłuż szlaków turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego. 2017-10-04 2017-10-19
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: Wymiana pokryć dachowych i konserwacja elewacji wieży i budynku bramnego. 2017-06-14 2017-07-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2017 roku 2017-03-07 2017-03-20
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie zaprasza do nieograniczonego przetargu pisemnego na: dzierżawę nieruchomości zabudowanej pawilonem drewnianym zwanym „Na Postoju w Ojcowie” 2016-11-16 2016-12-12
Usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w 2016 roku 2016-02-29 2016-03-14
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego m-ki Opel Astra I, nr rejestr. KVM 1727, rok produkcji 1998. 2015-06-11 2015-07-13
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym budynku Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN „Hotel Pod Kazimierzem”, Ojców 12. 2015-05-26 2015-06-10
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym budynku Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN „Hotel Pod Kazimierzem”, Ojców 12. 2015-05-07 2015-05-25
Budowa pompy ciepła wraz z dolnym źródłem w postaci kolektorów pionowych usytuowanych poza budynkiem wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o., c.w.u. i energii elektrycznej oraz docieplenie zabytkowego budynku -Hotel pod Kazimierzem-, Ojców 12. 2015-04-24 2015-05-13
Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego: 1. Samochód osobowy m-ki Opel Astra 1; 2. Samochód terenowy m-ki Łada - Niva 1,7 2015-04-01 2015-04-23
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku mieszkalnym „Rybakówka”, Ojców 48. 2015-03-16 2015-04-01
Docieplenie budynku mieszkalnego „Rybakówka”, Ojców 48 z przebudową wewnętrznych instalacji. 2015-03-16 2015-04-01
Usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2015 roku. 2015-03-09 2015-03-16
Usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2015 roku 2015-02-23 2015-03-05
Ochrona i dozór obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego 2014-11-18 2014-12-10
2- Remont zabezpieczenia zagrożonej skarpy na styku drogi wojewódzkiej nr 773 i potoku Prądnik na zakręcie drogi przy skale Wernyhory w Sułoszowej - Pieskowa Skała. 2014-10-16 2014-10-31
2 - Odbudowa kładki pieszej na potoku Prądnik i odbudowa kładki pieszej na potoku Sąspówka w Ojcowie. 2014-10-01 2014-10-16
Remont zabezpieczenia zagrożonej skarpy na styku drogi wojewódzkiej nr 773 i potoku Prądnik na zakręcie drogi przy skale Wernyhory w Sułoszowej - Pieskowa Skała. 2014-09-30 2014-10-15
WYKONANIE USŁUGI BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Ojcowskiego Parku Narodowego za 2014rok 2014-09-17 2014-10-10
Odbudowa kładki pieszej na potoku Prądnik i odbudowa kładki pieszej na potoku Sąspówka w Ojcowie. 2014-09-16 2014-10-01
Przetarg na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących własnością Ojcowskiego Parku Narodowego 2014-07-24 2014-08-06
Działania techniczne służące usunięciu szkód powodziowych na potoku Prądnik. 2014-07-08 2014-07-23
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.: Budowa małego sanitariatu publicznego w Ojcowie wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z przyłączami, murkami oporowymi i dojściem do sanitariatu w miejscowości Ojców, gmina Skała. 2014-06-24 2014-07-09
Ochrona zbiorowisk kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym. 2014-05-28 2014-06-12
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia p.n. Budowa małego sanitariatu publicznego w Ojcowie wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z przyłączami, murkami oporowymi i dojściem do sanitariatu w miejscowości Ojców. 2014-05-20 2014-06-23
Docieplenie i doszczelnienie przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych OPN: „Borowiec” Sąspów 88, „Stanisławówka” Ojców 29 i „Kopciński” Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 196, 2014-05-16 2014-06-02
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej ocieplonej w budynkach mieszkalnych OPN „Borowiec” Sąspów 88, „Stanisławówka” Ojców 29 i „Kopciński” Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 196 2014-05-15 2014-06-02
PRZETARG na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie na działce nr 473 2014-04-17 2014-04-28
Usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2014 roku. 2014-03-26 2014-04-04
Usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2014 roku. 2014-03-06 2014-03-19
NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na dzierżawę nieruchomości tworzących kompleks pod nazwą „Stawy rybne w Ojcowie” 2013-09-27 2013-10-14
WYKONANIE USŁUGI BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Ojcowskiego Parku Narodowego za 2013 rok 2013-09-03 2013-10-10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów mających na celu ochronę zbiorowisk kserotermicznych, polegających na usunięciu wskazanych drzew, krzewów, odrośli oraz roślinności zielnej na wyznaczonych murawach o powierzchni 18,24 ha. 2013-06-19 2013-07-03
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej docieplonej w budynkach mieszkalnych OPN „Bukówki” Ojców 11, „Lepianka” Ojców 67 i „Cieślik” Smardzowice 134. 2013-05-20 2013-06-06
Docieplenie i doszczelnienie przegród budowlanych z wymianą systemów grzewczych w 2 budynkach mieszkalnych: „Bukówki” Ojców 11 i „Lepianka” Ojców 67 oraz docieplenie i doszczelnienie przegród budowlanych w budynku mieszkalnym „Cieślik” Smardzowice 134 2013-05-20 2013-06-06
Docieplenie i doszczelnienie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym OPN „Urocza” Ojców 10. 2013-05-20 2013-06-06
Przebudowa budynku dawnej lodowni w Ojcowie na sanitariat publiczny i śmietnik z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi oraz zagospodarowaniem terenu 2013-04-25 2013-05-20
Rozbiórka 6 budynków Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z rekultywacją terenu. 2013-04-25 2013-05-24
Dzierżawa na okres 3 lat pawilonu drewnianego parterowego „Na Postoju” położonego przy parkingu „Pod Zamkiem” w Ojcowie o powierzchni 65, 40m2, wyposażonego w instalację elektryczną i odgromową. Pawilon wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 2013-04-18 2013-04-25
Dzierżawa na okres 3 lat pawilonu drewnianego parterowego „Na Postoju” położonego przy parkingu „Pod Zamkiem” w Ojcowie o powierzchni 65, 40m2, wyposażonego w instalację elektryczną i odgromową. Pawilon wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 2013-04-18 2013-04-25
Usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2013 roku 2013-02-22 2013-03-07
Całodobowa ochrona i dozór obiektów OPN, - jednoosobowa obsada dyżuru, w tym obsługa portierni, centrali telefonicznej. 2012-10-31 2012-11-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Plan ochrony zbiorowisk nieleśnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego 2012-06-25 2012-07-05
Zwalczanie roślin inwazyjnych w Ojcowskim Parku Narodowym 2012-06-04 2012-06-13
Plan ochrony ekosystemów nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego 2012-05-31 2012-06-11
Zakup sprzętu komputerowego, optycznego, oprogramowania teledetekcyjnego oraz przeprowadzenia szkolenia GIS 2012-05-18 2012-05-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W PRZETARGU NA Wykonanie Lotniczego Skaningu Laserowego z Ortofotomapą Lotniczą oraz zakup wysokorozdzielczej ortofotomapy satelitarnej 2012-04-18 2012-04-23
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach mieszkalnych osady leśnej OPN: „Iwiny” Ojców 65 i Ojców 66 oraz w budynku „Kolencin Warsztaty” Ojców Złota Góra 9. 2012-04-16 2012-05-07
Wykonanie docieplenia i doszczelnienia przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych osad leśnych OPN: „Kolencin Warsztaty” Ojców Złota Góra 9 oraz „Iwiny” Ojców 65 i Ojców 66. 2012-04-16 2012-05-07
zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy ok. 45 kW z dolnym źródłem w postaci kolektorów pionowych wraz z adaptacją systemu grzewczego na niskotemperaturowy w budynku dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego Jadwiga w Ojcowie. 2012-04-13 2012-05-07
wykonanie docieplenia i doszczelnienia przegród budowlanych w budynku dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego „Jadwiga” w Ojcowie 2012-04-13 2012-05-07
Wykonanie Lotniczego Skaningu Laserowego z Ortofotomapą Lotniczą oraz zakup wysokorozdzielczej ortofotomapy satelitarnej 2012-04-13 2012-04-23
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pod nazwą „Ochrona zbiorowisk kserotermicznych”, polegającego na usunięciu wskazanych drzew, krzewów, odrośli oraz roślinności zielnej na wyznaczonych murawach o powierzchni 18,24 ha 2012-04-10 2012-04-19
Przetarg nieograniczony na: wykonanie zadania pod nazwą „Plan ochrony ekosystemów leśnych” 2012-03-27 2012-04-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2012 roku 2012-03-01 2012-03-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w sezonie turystycznym 2012 roku 2012-02-02 2012-02-20
Zmiana SIWZ do ogłoszenia w przetargu niegoraniczonym z dnia 30 sierpnia 2011 roku pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania GIS w ramach projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej… 2011-08-31 2011-09-07
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania GIS w ramach projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla Planu Ochrony, kompleksowego zarządzania ochroną różnorodności biologicznej… 2011-08-30 2011-09-07