http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/biblioteka.html

Biblioteka

Biblioteka jest czynna: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:00. W sprawach korzystania z biblioteki należy umówić się wcześniej telefonicznie: 012 389 20 05 wew. 301

Podstawowe informacje o bibliotece

Od stycznia 1996 roku biblioteka funkcjonuje w nowym lokalu odremontowanego budynku "Hotel pod Kazimierzem". W parterowej części biblioteki mieści się czytelnia dla 10 osób, księgozbiór podręczny i katalogi (alfabetyczny i rzeczowy). Osoby z zewnątrz korzystające z zasobów biblioteki, to głównie studenci i uczniowie szkół średnich, którzy piszą prace licencjackie, magisterskie, doktorskie lub prace na konkursy przedmiotowe. Działalność czytelni jest o tyle ważna, że biblioteka wypożycza na zewnątrz swoje zbiory wyłącznie pracownikom Parku. Ograniczenia w wypożyczeniach innym osobom wprowadzono po przykrych doświadczeniach niezwracania wypożyczanych materiałów.

Zbiory biblioteki są każdego roku powiększane o zakup pozycji książkowych, prenumeratę czasopism, wymianę i dary od instytucji i osób prywatnych. W roku 2016 ilość woluminów osiągnęła liczbę 17 tys.

Grafika : drukuj / nie drukuj