Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Chełmowa Góra jest jednym z najwyższych wzniesień na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (472 m n.p.m.). Jej zbocza porasta przede wszystkim buczyna karpacka, wchodzącą w skład obszaru ochrony ścisłej. W runie spotkać tu możemy kopytnika, żywca gruczołowatego czy marzankę wonną. Na stokach północnych zachowały się jeszcze fragmenty lasu jaworowego, w którym występuje rzadka paproć języcznik zwyczajny i miesiącznica trwała. Na Chełmowej Górze stoi metalowy krzyż. Jego umiejscowienie wiązane jest z powstaniem styczniowym.

Ścieka edukacyjna Chełmowa Góra rozpoczyna się przy Hotelu „Pod Kazimierzem”. Budynek ten został zbudowany ok. 1885 roku i służył jako hotel dla uzdrowiska w Ojcowie. W latach 1994-1996 obiekt przeszedł gruntowny remont
i przeznaczono go na siedzibę Ośrodka Edykacyjno – Dydaktycznego Ojcowskiego Parku Narodowego. Pierwszy odcinek ścieżki pokrywa się z czarnym szlakiem prowadzącym do Jaskini Łokietka. Przebiega on przez Ojców, a następnie przez fragmenty buczyny, porastającej zbocze Chełmowej Górę i wchodzącej w skład obszaru ochrony ścisłej Stałej Powierzchni Badawczej. W czasie przejścia zobaczyć można niezwykle interesujące śniegowały, powstałe w czasie zimy 2009/2010. Są to miejsca ze znaczną ilością martwych drzew i zasiedlających je organizmów. O znaczeniu tego substratu w środowisku leśnym informuje ustawiona przy szlaku tablica edukacyjna.

W czasie przejścia ścieżką możliwe jest zwiedzanie Jaskini Łokietka, najdłuższej spośród wszystkich jaskiń Parku.
Po zwiedzeniu ścieżka prowadzi do Bramy Krakowskiej i pokrywa się z przebiegiem niebieskiego szlaku, prowadzącego przez malowniczy wąwóz Ciasne Skałki. Końcowy odcinek trasy (za znakami czerwonego szlaku) doprowadza nas
z powrotem do Parku Zamkowego, w pobliże Hotelu „Pod Kazimierzem”, mieszczącego Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Parku.

Cała trasa ma około 5 km długości. Maksymalna różnica wzniesień do pokonana wynosi ok. 135 m, a czas przejścia wraz ze zwiedzaniem Groty Łokietka wynosi ok. 4 godzin.