Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Ścieżka rozpoczyna się w Parku Zamkowym i początkowo prowadzi dnem Doliny Prądnika (za znakami szlaku niebieskiego
i czerwonego), aż do początku szlaku żółtego u wylotu Doliny Sąspowskiej. Dalej trasa wiedzie dnem tej Doliny. W czasie przejścia brzegiem potoku Sąspówka zaobserwować można wiele różnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Ścieżka wiedzie przez fragmenty buczyny i grądu, nad potokiem występują fragmenty lasów łęgowych. Po przejściu ok. 1 km znajduje się wylot Wąwozu Jamki, objętego ochroną ścisłą. Następnie ścieżka prowadzi do rozwidlenia szlaków i za znakami szlaku zielonego do parkingu na Złotej Górze, i do Centrum Ojcowa. Dolina Sąspowska jest miejscem występowania bobrów. W czasie spaceru dostrzec można tamy, nory czy ślady żerowania w postaci ogryzionych gałęzi
i pni.