Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego na mocy porozumienia ze Starostą Krakowskim nadzoruje lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa znajdujące się w jego granicach i tzw. strefie ochronnej.

Są to lasy gminne oraz właścicieli prywatnych położone:

1. na obszarze gminy Skała w miejscowości:
a)    Skała
b)    Ojców
c)    Cianowice
2. na obszarze gminy Suloszowa
a)    Sułoszowa I
b)    Wielmoża
c)    Wola Kalinowska
3. na obszarze gminy Jerzmanowice – Przeginia
a)    Sąspów

Osoby zamierzające wykonać zabiegi hodowlane lub pozyskanie drewna w swoich lasach położonych w wyżej wymienionych miejscowościach i nie posiadających aktualnych uproszczonych planów urządzania lasu, zobowiązane są do uzgodnienia planowanych zabiegów z Ojcowskim Parkiem Narodowym.

O trybie postepowania w tym zakresie informuje zamieszczona na stronie OPN informacja pod nazwą „Procedura postępowania przy wykonywaniu niektórych zadań zleconych przez urząd Starosty Krakowskiego w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa” oraz stosowny „Wniosek” (załączniki do pobrania).

Kategoria: Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa [ 1 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Procedura postępowania.pdf Procedura postępowania.pdf 1.64MB pobierz Procedura postępowania.pdf