http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/monografia_dziedzictwo.html

Monografia dziedzictwo

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe

Red. Józef Partyka, wyd. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców 2016.

Monografia liczy 534 strony.

Monografia została opracowana przez 18 autorów, recenzowało ją 10 osób. Została wydana z okazji 60. rocznicy utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Tom składa się z trzech części. Dotyczą one kolejno: pradziejów, dziedzictwa materialnego oraz dziedzictwa duchowego (niematerialnego) Doliny Prądnika. Na początku tomu zawarto informacje o dziedzictwie kulturowym Parku, zaś na końcu zamieszczono słownik miejscowości oraz indeksy – nazwisk i nazw geograficznych oraz informacje o autorach.

Monografia nie jest dostępna w sprzedaży, planujemy jej wznowienie.

Grafika : drukuj / nie drukuj