Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego

Red. Anna Klasa i Józef Partyka, wyd. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców 2008. Monografia liczy 766 stron, 111 rycin, 190 fotografii, 37 tabel, format 19 x 25.8 x 4.8 cm, cena 85 zł.

Monografia opracowana przez 48 autorów, recenzowało ją 30 osób. Została wydana z okazji 50. rocznicy utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Monografię zadedykowano pamięci Profesora Andrzeja Szeptyckiego (1939-2008), znanego zoologa i wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej OPN. Tom składa się z trzech zasadniczych części podzielonych na rozdziały. Dotyczą one kolejno: przyrody nieożywionej (geologia i rzeźba, wody, klimat i gleby), świata roślin i grzybów (rośliny naczyniowe, zbiorowiska roślinne, rośliny zarodnikowe i grzyby) oraz fauny (geneza fauny, kręgowce i bezkręgowce). Na początku tomu zawarto informacje wstępne o Parku, zaś na końcu zamieszczono indeksy - nazwisk, nazw geograficznych, indeks polskich i łacińskich nazw taksonomicznych oraz informacje o autorach.

Monografia została wydana w nakładzie 1000 egz. Jest dostępna w sprzedaży w punktach handlowych na terenie Ojcowa; można ją zamawiać telefonicznie (012) 389-20-05 lub pocztą elektroniczną na adres: opnar@pro.onet.pl