Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Jaskinia Ciemna-Góra Okopy

Jedna z najbardziej malowniczych tras w Ojcowskim Parku Narodowym, długości ok. 2 km. Ścieżka ma swój początek przy kasie do Jaskini Ciemnej (trasa pokrywa się z przebiegiem szlaku zielonego), ok. 100 m od Bramy Krakowskiej, w pobliżu Skały Krukowskiego. Znajdują się na niej przystanki z tablicami edukacyjnymi oraz punkty widokowe. Trasa prowadzi na Górę Koronną, masyw skał wapiennych złożony z odosobnionych baszt i iglic, z których najciekawszą formę przybrała Skała Rękawica. Najwyższy punkt wznosi się ok. 100 m nad dnem Doliny Prądnika. W czasie przejścia istnieje możliwość zwiedzenia Jaskini Ciemnej.

Obok lasów ważnym zbiorowiskiem są występujące tu zespoły kserotermicznych muraw naskalnych. Ścieżka prowadzi też przez Wzgórze Okopy - jedno z najwyższych wapiennych wzgórz w Ojcowskim Parku Narodowym. Zachowały się tu pozostałości grodu z XIII w. Również tutaj podziwiać możemy zbiorowiska roślinności naskalnej. Końcowy etap ścieżki prowadzi dnem Doliny Prądnika do centrum Ojcowa i pokrywa się z trasą szlaku żółtego i czerwonego.