Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Prądnik

Prądnik

W piśmie "Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera" publikowane są wyniki badań naukowych i inne materiały dotyczące szeroko pojętej ochrony przyrody, krajobrazu i obiektów kulturowych głównie Ojcowskiego Parku Narodowego i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Pismo drukuje również materiały sympozjów naukowych organizowanych przez Ojcowski Park Narodowy.RADA REDAKCYJNA – EDITORIAL BOARD:
Przewodniczący – President: Michał Wojenka
Członkowie – Members: Beata Barabasz-Krasny, Lidiya Dubis, Michał Gradziński, Zvenyslava Mamčur, Andrzej Palaczyk, Józef Partyka, Katarzyna Sawicka-Kapusta, Zbigniew Witkowski, Dominik Ziarkowski;

REDAKCJA – EDITORIAL STAFF:
Redaktor naczelny – Editor-in-chief: Józef Partyka
Zastępca redaktora naczelnego – Deputy editor: Jakub Baran
Członkowie – Members: Anna Klasa, Anna Sołtys-Lelek

Redaktorzy tematyczni – thematic EDITORS:
prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński (przyroda ożywiona)
prof. dr hab. Roman Soja (przyroda nieożywiona)
prof. dr hab. Krzysztof Sobczyk (archeologia)

Kategoria: Prądnik [ 2 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Wskazówki dla autorów.pdf Wskazówki dla autorów.pdf 45.5KB pobierz Wskazówki dla autorów.pdf
Zasady recenzowania.pdf Zasady recenzowania.pdf 212.25KB pobierz Zasady recenzowania.pdf
Kategoria: Prądnik tom 17 (2007) [ 17 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
A. DROZDOWICZ, G. PACZYŃSKA, M. PIĘTA Zmiany w biocie śluzowców (Myxomycetes) Wąwozu Korytania w Ojcowskim Parku Narodowym A. DROZDOWICZ, G. PACZYŃSKA, M. PIĘTA Zmiany w biocie śluzowców (Myxomycetes) Wąwozu Korytania w Ojcowskim Parku Narodowym 135.18KB pobierz A. DROZDOWICZ, G. PACZYŃSKA, M. PIĘTA Zmiany w biocie śluzowców (Myxomycetes) Wąwozu Korytania w Ojcowskim Parku Narodowym
A. KUŚKA Niektóre zmiany w koleopterofaunie Ojcowskiego Parku Narodowego po 50 latach gospodarki ochronnej A. KUŚKA Niektóre zmiany w koleopterofaunie Ojcowskiego Parku Narodowego po 50 latach gospodarki ochronnej 107.53KB pobierz A. KUŚKA Niektóre zmiany w koleopterofaunie Ojcowskiego Parku Narodowego po 50 latach gospodarki ochronnej
B. FOJCIK, A. STEBEL, E. FUDALI, V. PLÁSEK, A. RUSIŃSKA, J. ŻARNOWIEC,
M. ZMRHALOVÁ, R. ZUBEL, P. GÓRSKI, B. CYKOWSKA, M. WILHELM Materiały do brioflory Ojcowskiego Parku Narodowego B. FOJCIK, A. STEBEL, E. FUDALI, V. PLÁSEK, A. RUSIŃSKA, J. ŻARNOWIEC, M. ZMRHALOVÁ, R. ZUBEL, P. GÓRSKI, B. CYKOWSKA, M. WILHELM Materiały do brioflory Ojcowskiego Parku Narodowego 114.19KB pobierz B. FOJCIK, A. STEBEL, E. FUDALI, V. PLÁSEK, A. RUSIŃSKA, J. ŻARNOWIEC, M. ZMRHALOVÁ, R. ZUBEL, P. GÓRSKI, B. CYKOWSKA, M. WILHELM Materiały do brioflory Ojcowskiego Parku Narodowego
B. WIŚNIOWSKI Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego B. WIŚNIOWSKI Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego 1.16MB pobierz B. WIŚNIOWSKI Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego
D. ZIARKOWSKI Matka Boża w Smardzowicach. Czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu D. ZIARKOWSKI Matka Boża w Smardzowicach. Czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu 1.28MB pobierz D. ZIARKOWSKI Matka Boża w Smardzowicach. Czas powstania, historia oraz ikonografia obrazu
J. NOWAK, W. GRZYWIŃSKI Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2003-2007 na tle 20 lat badań J. NOWAK, W. GRZYWIŃSKI Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2003-2007 na tle 20 lat badań 152.23KB pobierz J. NOWAK, W. GRZYWIŃSKI Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2003-2007 na tle 20 lat badań
J. ZINKO, S. BŁAGODYR, I. SIRENKO, J. PARTYKA, J. GLANOWSKI Ocena oddziaływania ruchu turystycznego na środowisko Ojcowskiego Parku Narodowego (w świetle badań prowadzonych przez studentów geografii Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki) J. ZINKO, S. BŁAGODYR, I. SIRENKO, J. PARTYKA, J. GLANOWSKI Ocena oddziaływania ruchu turystycznego na środowisko Ojcowskiego Parku Narodowego (w świetle badań prowadzonych przez studentów geografii Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki) 515.53KB pobierz J. ZINKO, S. BŁAGODYR, I. SIRENKO, J. PARTYKA, J. GLANOWSKI Ocena oddziaływania ruchu turystycznego na środowisko Ojcowskiego Parku Narodowego (w świetle badań prowadzonych przez studentów geografii Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki)
K. CHWISTEK Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1990-2003 K. CHWISTEK Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1990-2003 396.27KB pobierz K. CHWISTEK Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1990-2003
K. LELEK Zmiany szlaków turystycznych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1956-2006 K. LELEK Zmiany szlaków turystycznych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1956-2006 1.02MB pobierz K. LELEK Zmiany szlaków turystycznych w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1956-2006
K. SOLARZ, M. PIEC, O. BATORYNA, W. KWIECIEŃ, P. SZILMAN Liczebność kleszczy Ixodes ricinus L. (Acari: Ixodida: Ixodidae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego K. SOLARZ, M. PIEC, O. BATORYNA, W. KWIECIEŃ, P. SZILMAN Liczebność kleszczy Ixodes ricinus L. (Acari: Ixodida: Ixodidae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego 153.39KB pobierz K. SOLARZ, M. PIEC, O. BATORYNA, W. KWIECIEŃ, P. SZILMAN Liczebność kleszczy Ixodes ricinus L. (Acari: Ixodida: Ixodidae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
M. GRADZIŃSKI Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego - istniejące problemy badawcze, zagrożenia, problemy ochrony M. GRADZIŃSKI Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego - istniejące problemy badawcze, zagrożenia, problemy ochrony 0.95MB pobierz M. GRADZIŃSKI Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego - istniejące problemy badawcze, zagrożenia, problemy ochrony
M. MOSKAL-DEL HOYO Wstępne wyniki analizy węgli drzewnych ze stanowiska Ojców - Zamek (XVII-XVIII wiek) M. MOSKAL-DEL HOYO Wstępne wyniki analizy węgli drzewnych ze stanowiska Ojców - Zamek (XVII-XVIII wiek) 0.95MB pobierz M. MOSKAL-DEL HOYO Wstępne wyniki analizy węgli drzewnych ze stanowiska Ojców - Zamek (XVII-XVIII wiek)
M. WOJENKA Badania archeologiczne na terenie zamku w Ojcowie w 2006 roku M. WOJENKA Badania archeologiczne na terenie zamku w Ojcowie w 2006 roku 1.59MB pobierz M. WOJENKA Badania archeologiczne na terenie zamku w Ojcowie w 2006 roku
Program obchodów 50-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego Program obchodów 50-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego 42.88KB pobierz Program obchodów 50-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego
Przemówienie mgr. inż. Rudolfa Suchanka, dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
Przemówienie mgr. inż. Rudolfa Suchanka, dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego 131.76KB pobierz Przemówienie mgr. inż. Rudolfa Suchanka, dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
T. HOLCEROWA Barokowy zespół architektoniczno-przestrzenny tzw. Pustelni bł. Salomei w Grodzisku, powstały w 4. ćwierci XVII - początek XVIII w. T. HOLCEROWA Barokowy zespół architektoniczno-przestrzenny tzw. Pustelni bł. Salomei w Grodzisku, powstały w 4. ćwierci XVII - początek XVIII w. 2.23MB pobierz T. HOLCEROWA Barokowy zespół architektoniczno-przestrzenny tzw. Pustelni bł. Salomei w Grodzisku, powstały w 4. ćwierci XVII - początek XVIII w.
W. Radecki Ochrona prawna parków narodowych przed zagrożeniami zewnętrznymi (na kilku przykładach z Ojcowskiego Parku Narodowego) W. Radecki Ochrona prawna parków narodowych przed zagrożeniami zewnętrznymi (na kilku przykładach z Ojcowskiego Parku Narodowego) 82.91KB pobierz W. Radecki Ochrona prawna parków narodowych przed zagrożeniami zewnętrznymi (na kilku przykładach z Ojcowskiego Parku Narodowego)
Kategoria: Prądnik tom 18 (2008) [ 7 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
A. GAJDA , M. PLAZA Wysypiska śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym A. GAJDA , M. PLAZA Wysypiska śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym 11.9MB pobierz A. GAJDA , M. PLAZA Wysypiska śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym
A. SOŁTYS-LELEK Rodzaj Crataegus L. w Ojcowskim Parku Narodowym A. SOŁTYS-LELEK Rodzaj Crataegus L. w Ojcowskim Parku Narodowym 75.8MB pobierz A. SOŁTYS-LELEK Rodzaj Crataegus L. w Ojcowskim Parku Narodowym
D. ZIARKOWSKI Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika D. ZIARKOWSKI Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika 21.73MB pobierz D. ZIARKOWSKI Badania Ambrożego Grabowskiego nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika
D. ZIARKOWSKI Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie D. ZIARKOWSKI Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie 14.64MB pobierz D. ZIARKOWSKI Figura Błogosławionej Salomei w Parku Zamkowym w Ojcowie
J. PARTYKA , A. KLASA Prof. Andrzej Szeptycki (1939-2008) J. PARTYKA , A. KLASA Prof. Andrzej Szeptycki (1939-2008) 7.94MB pobierz J. PARTYKA , A. KLASA Prof. Andrzej Szeptycki (1939-2008)
J. PARTYKA , A. WEBER Powstaje nowe Centrum Edukacyjno-Muzealne w Ojcowskim Parku Narodowym J. PARTYKA , A. WEBER Powstaje nowe Centrum Edukacyjno-Muzealne w Ojcowskim Parku Narodowym 10.1MB pobierz J. PARTYKA , A. WEBER Powstaje nowe Centrum Edukacyjno-Muzealne w Ojcowskim Parku Narodowym
M. TURZAŃSKI, R. CZUCHNOWSKI Wybiórczość siedliskowa ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w Ojcowskim Parku Narodowym M. TURZAŃSKI, R. CZUCHNOWSKI Wybiórczość siedliskowa ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w Ojcowskim Parku Narodowym 11.22MB pobierz M. TURZAŃSKI, R. CZUCHNOWSKI Wybiórczość siedliskowa ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w Ojcowskim Parku Narodowym
Kategoria: Prądnik tom 19 (2009) [ 18 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
A. Sołtys-Lelek Struktura i zmiany zbiorowisk roślinnych na powierzchniach badawczych Grodzisko i w Dolinie Sąspowskiej (Ojcowski Park Narodowy) A. Sołtys-Lelek Struktura i zmiany zbiorowisk roślinnych na powierzchniach badawczych "Grodzisko" i w Dolinie Sąspowskiej (Ojcowski Park Narodowy) 687.84KB pobierz A. Sołtys-Lelek Struktura i zmiany zbiorowisk roślinnych na powierzchniach badawczych "Grodzisko" i w Dolinie Sąspowskiej (Ojcowski Park Narodowy)
E. Brzeźniak Struktura czasowa opadów atmosferycznych w Ojcowie E. Brzeźniak Struktura czasowa opadów atmosferycznych w Ojcowie 380.78KB pobierz E. Brzeźniak Struktura czasowa opadów atmosferycznych w Ojcowie
E. Brzeźniak Zróżnicowanie sum dobowych opadów w Ojcowie E. Brzeźniak Zróżnicowanie sum dobowych opadów w Ojcowie 326.38KB pobierz E. Brzeźniak Zróżnicowanie sum dobowych opadów w Ojcowie
J. Partyka, Z. Caputa Charakterystyka klimatu lokalnego Ojcowskiego Parku Narodowego na podstawie danych archiwalnych oraz badań wykonanych w latach 2008-2009 J. Partyka, Z. Caputa Charakterystyka klimatu lokalnego Ojcowskiego Parku Narodowego na podstawie danych archiwalnych oraz badań wykonanych w latach 2008-2009 889.78KB pobierz J. Partyka, Z. Caputa Charakterystyka klimatu lokalnego Ojcowskiego Parku Narodowego na podstawie danych archiwalnych oraz badań wykonanych w latach 2008-2009
J. Partyka, Z. Caputa, T. Niedźwiedź Badania współczesnych zmian środowiska przyrodniczego w Ojcowskim Parku Narodowym J. Partyka, Z. Caputa, T. Niedźwiedź Badania współczesnych zmian środowiska przyrodniczego w Ojcowskim Parku Narodowym 479.89KB pobierz J. Partyka, Z. Caputa, T. Niedźwiedź Badania współczesnych zmian środowiska przyrodniczego w Ojcowskim Parku Narodowym
J. Wojkowski Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy śnieżnej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego J. Wojkowski Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy śnieżnej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 1.25MB pobierz J. Wojkowski Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy śnieżnej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
J. Wojkowski, J. Partyka Warunki śnieżne w Ojcowie J. Wojkowski, J. Partyka Warunki śnieżne w Ojcowie 280.63KB pobierz J. Wojkowski, J. Partyka Warunki śnieżne w Ojcowie
J. Wojkowski, J. Partyka Wielkość i rodzaj zachmurzenia nad Ojcowem J. Wojkowski, J. Partyka Wielkość i rodzaj zachmurzenia nad Ojcowem 304.58KB pobierz J. Wojkowski, J. Partyka Wielkość i rodzaj zachmurzenia nad Ojcowem
J. Wojkowski, Z. Caputa Modelowanie dopływu promieniowania słonecznego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego J. Wojkowski, Z. Caputa Modelowanie dopływu promieniowania słonecznego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 247.64KB pobierz J. Wojkowski, Z. Caputa Modelowanie dopływu promieniowania słonecznego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
J. Wojkowski, Z. Caputa Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie albeda na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego J. Wojkowski, Z. Caputa Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie albeda na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 1MB pobierz J. Wojkowski, Z. Caputa Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie albeda na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
J. Wojkowski, Z. Caputa Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie promieniowania pochłoniętego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego J. Wojkowski, Z. Caputa Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie promieniowania pochłoniętego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 595.6KB pobierz J. Wojkowski, Z. Caputa Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie promieniowania pochłoniętego na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
M. Leśniok Zanieczyszczenie powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego M. Leśniok Zanieczyszczenie powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 361.94KB pobierz M. Leśniok Zanieczyszczenie powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
M. Opała Zapis zróżnicowania mikroklimatycznego w przyrostach rocznych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) w Dolinie Sąspowskiej (Ojcowski Park Narodowy) M. Opała Zapis zróżnicowania mikroklimatycznego w przyrostach rocznych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) w Dolinie Sąspowskiej (Ojcowski Park Narodowy) 295.05KB pobierz M. Opała Zapis zróżnicowania mikroklimatycznego w przyrostach rocznych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) w Dolinie Sąspowskiej (Ojcowski Park Narodowy)
S. Michalik Zmiany liczebności i rozmieszczenia wybranych gatunków kserotermicznych i górskich na stałej powierzchni badawczej Czyżówki w latach 1988-2007 S. Michalik Zmiany liczebności i rozmieszczenia wybranych gatunków kserotermicznych i górskich na stałej powierzchni badawczej "Czyżówki" w latach 1988-2007 915.2KB pobierz S. Michalik Zmiany liczebności i rozmieszczenia wybranych gatunków kserotermicznych i górskich na stałej powierzchni badawczej "Czyżówki" w latach 1988-2007
S. Michalik Zmiany zbiorowisk roślinnych na stałych powierzchniach badawczych w Ojcowskim Parku Narodowym S. Michalik Zmiany zbiorowisk roślinnych na stałych powierzchniach badawczych w Ojcowskim Parku Narodowym 131.8KB pobierz S. Michalik Zmiany zbiorowisk roślinnych na stałych powierzchniach badawczych w Ojcowskim Parku Narodowym
T. Niedźwiedź Wpływ cyrkulacji atmosfery na klimat lokalny Ojcowskiego Parku Narodowego T. Niedźwiedź Wpływ cyrkulacji atmosfery na klimat lokalny Ojcowskiego Parku Narodowego 420.11KB pobierz T. Niedźwiedź Wpływ cyrkulacji atmosfery na klimat lokalny Ojcowskiego Parku Narodowego
Z. Caputa Kontrasty mezo- i mikroklimatyczne w Ojcowskim Parku Narodowym Z. Caputa Kontrasty mezo- i mikroklimatyczne w Ojcowskim Parku Narodowym 1.35MB pobierz Z. Caputa Kontrasty mezo- i mikroklimatyczne w Ojcowskim Parku Narodowym
Z. Caputa, J. Wojkowski Struktura promieniowania w pełnym zakresie widma na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego Z. Caputa, J. Wojkowski Struktura promieniowania w pełnym zakresie widma na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 776.25KB pobierz Z. Caputa, J. Wojkowski Struktura promieniowania w pełnym zakresie widma na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
Kategoria: Prądnik tom 20 (2010) [ 32 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Adam Hibszer, Mirosław Markowski
Czy możliwe jest ograniczenie presji urbanizacyjnej –
głównego zagrożenia antropogenicznego
Kampinoskiego Parku Narodowego? Adam Hibszer, Mirosław Markowski Czy możliwe jest ograniczenie presji urbanizacyjnej – głównego zagrożenia antropogenicznego Kampinoskiego Parku Narodowego? 571.67KB pobierz Adam Hibszer, Mirosław Markowski Czy możliwe jest ograniczenie presji urbanizacyjnej – głównego zagrożenia antropogenicznego Kampinoskiego Parku Narodowego?
Agnieszka Bąbelewska
Stan zanieczyszczenia metalami ciężkimi i siarką obszaru
projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego Agnieszka Bąbelewska Stan zanieczyszczenia metalami ciężkimi i siarką obszaru projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego 566.43KB pobierz Agnieszka Bąbelewska Stan zanieczyszczenia metalami ciężkimi i siarką obszaru projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego
Aleksandr Zawadowycz, Jurij Zińko, Inna Sirenko
Zagrożenia antropogeniczne
Regionalnego Parku Krajobrazowego* „Znesinnia” we Lwowie
oraz koncepcja rozwoju jego funkcji turystycznej,
rekreacyjnej i edukacyjnej Aleksandr Zawadowycz, Jurij Zińko, Inna Sirenko Zagrożenia antropogeniczne Regionalnego Parku Krajobrazowego* „Znesinnia” we Lwowie oraz koncepcja rozwoju jego funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej 505.05KB pobierz Aleksandr Zawadowycz, Jurij Zińko, Inna Sirenko Zagrożenia antropogeniczne Regionalnego Parku Krajobrazowego* „Znesinnia” we Lwowie oraz koncepcja rozwoju jego funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej
Andrzej Czylok, Marceli Ślusarczyk, Andrzej Tyc, Jan M. Waga
Wypas zwierząt gospodarskich jako sposób czynnej
ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej
rezerwatu przyrody Góra Zborów Andrzej Czylok, Marceli Ślusarczyk, Andrzej Tyc, Jan M. Waga Wypas zwierząt gospodarskich jako sposób czynnej ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej rezerwatu przyrody Góra Zborów 269.39KB pobierz Andrzej Czylok, Marceli Ślusarczyk, Andrzej Tyc, Jan M. Waga Wypas zwierząt gospodarskich jako sposób czynnej ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej rezerwatu przyrody Góra Zborów
Anna Bożek
Przypadki niszczenia podlegającego ochronie
bluszczu pospolitego Hedera helix L.
w okolicach Krakowa Anna Bożek Przypadki niszczenia podlegającego ochronie bluszczu pospolitego Hedera helix L. w okolicach Krakowa 375.68KB pobierz Anna Bożek Przypadki niszczenia podlegającego ochronie bluszczu pospolitego Hedera helix L. w okolicach Krakowa
Anna Klasa, Alicja Subel, Daniel Kubisz
Wstępne badania śmiertelności zwierząt
na drogach w Ojcowskim Parku Narodowym Anna Klasa, Alicja Subel, Daniel Kubisz Wstępne badania śmiertelności zwierząt na drogach w Ojcowskim Parku Narodowym 251.06KB pobierz Anna Klasa, Alicja Subel, Daniel Kubisz Wstępne badania śmiertelności zwierząt na drogach w Ojcowskim Parku Narodowym
Anna Kolasińska
Zasady udostępniania parków narodowych
jako granice turystycznej ingerencji człowieka Anna Kolasińska Zasady udostępniania parków narodowych jako granice turystycznej ingerencji człowieka 110.6KB pobierz Anna Kolasińska Zasady udostępniania parków narodowych jako granice turystycznej ingerencji człowieka
Anna Sołtys -Lelek, Beata Barabasz -Krasny
Ekspansja wybranych gatunków obcego pochodzenia
we florze i szacie roślinnej Ojcowskiego Parku
Narodowego (Południowa Polska) Anna Sołtys -Lelek, Beata Barabasz -Krasny Ekspansja wybranych gatunków obcego pochodzenia we florze i szacie roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego (Południowa Polska) 585.89KB pobierz Anna Sołtys -Lelek, Beata Barabasz -Krasny Ekspansja wybranych gatunków obcego pochodzenia we florze i szacie roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego (Południowa Polska)
Anna Sołtys-Lelek, Jacek Różkowski, Krzysztof Lelek
Wpływ antropopresji na środowisko biotyczne
i abiotyczne stref źródliskowych na obszarze
Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny Anna Sołtys-Lelek, Jacek Różkowski, Krzysztof Lelek Wpływ antropopresji na środowisko biotyczne i abiotyczne stref źródliskowych na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny 669.06KB pobierz Anna Sołtys-Lelek, Jacek Różkowski, Krzysztof Lelek Wpływ antropopresji na środowisko biotyczne i abiotyczne stref źródliskowych na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny
Czesław Guzik , Przemysław Grela
Produkt lokalny bieszczadzkich wsi
przykładem ekologicznego gospodarowania
w górskich obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie Czesław Guzik , Przemysław Grela Produkt lokalny bieszczadzkich wsi przykładem ekologicznego gospodarowania w górskich obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie 462.75KB pobierz Czesław Guzik , Przemysław Grela Produkt lokalny bieszczadzkich wsi przykładem ekologicznego gospodarowania w górskich obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie
Dariusz Wojdan
Wstępna ocena wpływu przebudowy dróg na przyrodę
Świętokrzyskiego Parku Narodowego Dariusz Wojdan Wstępna ocena wpływu przebudowy dróg na przyrodę Świętokrzyskiego Parku Narodowego 397.13KB pobierz Dariusz Wojdan Wstępna ocena wpływu przebudowy dróg na przyrodę Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dorota Okoń, Jacek Różkowski
Ocena oddziaływania czynników geogenicznych
i antropogenicznych na środowisko
stref źródliskowych i jego biotycznych elementów
w obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd Dorota Okoń, Jacek Różkowski Ocena oddziaływania czynników geogenicznych i antropogenicznych na środowisko stref źródliskowych i jego biotycznych elementów w obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd 657.28KB pobierz Dorota Okoń, Jacek Różkowski Ocena oddziaływania czynników geogenicznych i antropogenicznych na środowisko stref źródliskowych i jego biotycznych elementów w obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń
Zmiany we florze chwastów upraw zbożowych
w latach 1950–2010: badania
na terenie i w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń Zmiany we florze chwastów upraw zbożowych w latach 1950–2010: badania na terenie i w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego 295.63KB pobierz Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń Zmiany we florze chwastów upraw zbożowych w latach 1950–2010: badania na terenie i w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
Ignacy Janowski
Presja ruchu turystycznego i osadnictwa na obszarach
chronionych województwa świętokrzyskiego Ignacy Janowski Presja ruchu turystycznego i osadnictwa na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego 353.29KB pobierz Ignacy Janowski Presja ruchu turystycznego i osadnictwa na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego
Jerzy Szwagrzyk
Dylematy ochrony ekosystemów leśnych w krajobrazie
przekształconym przez człowieka Jerzy Szwagrzyk Dylematy ochrony ekosystemów leśnych w krajobrazie przekształconym przez człowieka 89.84KB pobierz Jerzy Szwagrzyk Dylematy ochrony ekosystemów leśnych w krajobrazie przekształconym przez człowieka
Joanna Czerwik -Marcinkowska , Teresa Mrozińska
Ochrona glonów pro- i eukariotycznych ekstremalnych
siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego Joanna Czerwik -Marcinkowska , Teresa Mrozińska Ochrona glonów pro- i eukariotycznych ekstremalnych siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego 243.78KB pobierz Joanna Czerwik -Marcinkowska , Teresa Mrozińska Ochrona glonów pro- i eukariotycznych ekstremalnych siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego
Joanna Fidelus
Porównanie skutków przekształceń rzeźby
pod wpływem antropopresji
w polskiej i słowackiej części Tatr Zachodnich Joanna Fidelus Porównanie skutków przekształceń rzeźby pod wpływem antropopresji w polskiej i słowackiej części Tatr Zachodnich 719.35KB pobierz Joanna Fidelus Porównanie skutków przekształceń rzeźby pod wpływem antropopresji w polskiej i słowackiej części Tatr Zachodnich
Joanna Pociask -Karteczka
Granice ingerencji człowieka w środowisko wodne Joanna Pociask -Karteczka Granice ingerencji człowieka w środowisko wodne 322.91KB pobierz Joanna Pociask -Karteczka Granice ingerencji człowieka w środowisko wodne
Józef Partyka
Drogi w Ojcowskim Parku Narodowym
i jego strefie ochronnej – stan obecny,
stopień wykorzystania, przyrodnicze konsekwencje Józef Partyka Drogi w Ojcowskim Parku Narodowym i jego strefie ochronnej – stan obecny, stopień wykorzystania, przyrodnicze konsekwencje 716.01KB pobierz Józef Partyka Drogi w Ojcowskim Parku Narodowym i jego strefie ochronnej – stan obecny, stopień wykorzystania, przyrodnicze konsekwencje
Krzysztof R. Mazurski
Problemy rekreacyjnego użytkowania
Karkonoskiego Parku Narodowego Krzysztof R. Mazurski Problemy rekreacyjnego użytkowania Karkonoskiego Parku Narodowego 231.35KB pobierz Krzysztof R. Mazurski Problemy rekreacyjnego użytkowania Karkonoskiego Parku Narodowego
Krzysztof Solarz, Marek Asman, Piotr Cuber, Patrycja Gomółka, Barbara Komosińska, Marcela Nazarkiewicz
Liczebność kleszcza Ixodes ricinus l. (Acari: Ixodida:
Ixodidae) w dolinie Zachwytu (Ojcowski Park Narodowy)
w okresie jesiennego szczytu aktywności Krzysztof Solarz, Marek Asman, Piotr Cuber, Patrycja Gomółka, Barbara Komosińska, Marcela Nazarkiewicz Liczebność kleszcza Ixodes ricinus l. (Acari: Ixodida: Ixodidae) w dolinie Zachwytu (Ojcowski Park Narodowy) w okresie jesiennego szczytu aktywności 115.71KB pobierz Krzysztof Solarz, Marek Asman, Piotr Cuber, Patrycja Gomółka, Barbara Komosińska, Marcela Nazarkiewicz Liczebność kleszcza Ixodes ricinus l. (Acari: Ixodida: Ixodidae) w dolinie Zachwytu (Ojcowski Park Narodowy) w okresie jesiennego szczytu aktywności
Maciej Turzański
Antropogeniczne zagrożenia ptaków drapieżnych
na Wyżynie Krakowskiej Maciej Turzański Antropogeniczne zagrożenia ptaków drapieżnych na Wyżynie Krakowskiej 814.93KB pobierz Maciej Turzański Antropogeniczne zagrożenia ptaków drapieżnych na Wyżynie Krakowskiej
Maria Baścik
Podstawy prawne i problemy
związane z ochroną źródeł w Polsce Maria Baścik Podstawy prawne i problemy związane z ochroną źródeł w Polsce 890.1KB pobierz Maria Baścik Podstawy prawne i problemy związane z ochroną źródeł w Polsce
Michał Gradziński
Przyroda nieożywiona: badanie, udostępnianie, dylematy
ochrony – spostrzeżenia na wybranych przykładach Michał Gradziński Przyroda nieożywiona: badanie, udostępnianie, dylematy ochrony – spostrzeżenia na wybranych przykładach 516.08KB pobierz Michał Gradziński Przyroda nieożywiona: badanie, udostępnianie, dylematy ochrony – spostrzeżenia na wybranych przykładach
Sebastian Bernat
Obszary przyrodniczo cenne
– ostoje ciszy czy świątynie hałasu? Sebastian Bernat Obszary przyrodniczo cenne – ostoje ciszy czy świątynie hałasu? 88.71KB pobierz Sebastian Bernat Obszary przyrodniczo cenne – ostoje ciszy czy świątynie hałasu?
Strony tytułowe i spis treści Tom 20 Strony tytułowe i spis treści Tom 20 219.19KB pobierz Strony tytułowe i spis treści Tom 20
Sylwester Sadowski, Jacek Różkowski
Relacje między pierwszym poziomem wodonośnym
a wodami powierzchniowymi w warunkach antropopresji
w świetle badań hydrologicznych i hydrochemicznych
w D łubniańskim Parku Krajobrazowym (Wyżyna Krakowska) Sylwester Sadowski, Jacek Różkowski Relacje między pierwszym poziomem wodonośnym a wodami powierzchniowymi w warunkach antropopresji w świetle badań hydrologicznych i hydrochemicznych w D łubniańskim Parku Krajobrazowym (Wyżyna Krakowska) 448.47KB pobierz Sylwester Sadowski, Jacek Różkowski Relacje między pierwszym poziomem wodonośnym a wodami powierzchniowymi w warunkach antropopresji w świetle badań hydrologicznych i hydrochemicznych w D łubniańskim Parku Krajobrazowym (Wyżyna Krakowska)
Tadeusz Ciupa , Roman Suligowski , Tadeusz Biernat
Ingerencja człowieka w środowisko wodne
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego Tadeusz Ciupa , Roman Suligowski , Tadeusz Biernat Ingerencja człowieka w środowisko wodne Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 1.05MB pobierz Tadeusz Ciupa , Roman Suligowski , Tadeusz Biernat Ingerencja człowieka w środowisko wodne Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
Wojciech Kosiński
Granice ingerencji architektoniczno-urbanistycznej
na obszarach chronionych: zagrożenia, zasady i modele.
Podstawowe uwarunkowania Wojciech Kosiński Granice ingerencji architektoniczno-urbanistycznej na obszarach chronionych: zagrożenia, zasady i modele. Podstawowe uwarunkowania 1.42MB pobierz Wojciech Kosiński Granice ingerencji architektoniczno-urbanistycznej na obszarach chronionych: zagrożenia, zasady i modele. Podstawowe uwarunkowania
Zbigniew Głowaciński
Granice ingerencji w populacje i ekosystemy
w badaniach naukowych Zbigniew Głowaciński Granice ingerencji w populacje i ekosystemy w badaniach naukowych 232.63KB pobierz Zbigniew Głowaciński Granice ingerencji w populacje i ekosystemy w badaniach naukowych
Zbigniew Mirek
Granice ingerencji człowieka
w przyrodę obszarów chronionych Zbigniew Mirek Granice ingerencji człowieka w przyrodę obszarów chronionych 105.48KB pobierz Zbigniew Mirek Granice ingerencji człowieka w przyrodę obszarów chronionych
Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski, Adam Mroczka, Szymon Ciapała
Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach
lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski, Adam Mroczka, Szymon Ciapała Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody 161.31KB pobierz Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski, Adam Mroczka, Szymon Ciapała Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody
Kategoria: Prądnik tom 21 (2011) [ 5 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Anna Sołtys -Lelek
Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L.,
Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 205.09KB pobierz Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
Anna Sołtys -Lelek 
Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L.,
Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str. 21-34 Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str. 21-34 791.89KB pobierz Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str. 21-34
Anna Sołtys -Lelek 
Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L.,
Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str. 35-66 Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str. 35-66 1.84MB pobierz Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str. 35-66
Anna Sołtys -Lelek 
Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L.,
Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str.67-109 Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str.67-109 1.88MB pobierz Anna Sołtys -Lelek Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej str.67-109
Strony tytułowe i spis treści Tom 21 Strony tytułowe i spis treści Tom 21 131.7KB pobierz Strony tytułowe i spis treści Tom 21
Kategoria: Prądnik tom 22 (2012) [ 16 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
00-Strony tytułowe i spis treści T.22.pdf 00-Strony tytułowe i spis treści T.22.pdf 354.22KB pobierz 00-Strony tytułowe i spis treści T.22.pdf
01-M. Wojenka Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu. Wstęp do problematyki.pdf 01-M. Wojenka Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu. Wstęp do problematyki.pdf 18.07MB pobierz 01-M. Wojenka Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu. Wstęp do problematyki.pdf
02-K. Sobczyk, P. Valde-Nowak Badania Jaskini Ciemnej w latach 2007–2012.pdf 02-K. Sobczyk, P. Valde-Nowak Badania Jaskini Ciemnej w latach 2007–2012.pdf 11.58MB pobierz 02-K. Sobczyk, P. Valde-Nowak Badania Jaskini Ciemnej w latach 2007–2012.pdf
03-A. Zastawny, M. Nowak Badania wykopaliskowe w rejonie Puchaczej Skały w dolinie Prądnika (Smardzowice st. 38).pdf 03-A. Zastawny, M. Nowak Badania wykopaliskowe w rejonie Puchaczej Skały w dolinie Prądnika (Smardzowice st. 38).pdf 25.66MB pobierz 03-A. Zastawny, M. Nowak Badania wykopaliskowe w rejonie Puchaczej Skały w dolinie Prądnika (Smardzowice st. 38).pdf
04-M. Wojenka Nowe znalezisko średniowieczne z Ojcowa.pdf 04-M. Wojenka Nowe znalezisko średniowieczne z Ojcowa.pdf 888.53KB pobierz 04-M. Wojenka Nowe znalezisko średniowieczne z Ojcowa.pdf
05-M. Wojenka, J. Wilczyński, D. Sobieraj Badania archeologiczne w Jaskini Żarskiej w Żarach, gm. Krzeszowice, pow. Kraków w 2011 roku.pdf 05-M. Wojenka, J. Wilczyński, D. Sobieraj Badania archeologiczne w Jaskini Żarskiej w Żarach, gm. Krzeszowice, pow. Kraków w 2011 roku.pdf 15.08MB pobierz 05-M. Wojenka, J. Wilczyński, D. Sobieraj Badania archeologiczne w Jaskini Żarskiej w Żarach, gm. Krzeszowice, pow. Kraków w 2011 roku.pdf
06-M. Wojenka, J. Baran Echo wojennej przeszłości Ojcowa, Kilka uwag o rezultatach badań wykopaliskowych przeprowadzonych w rejonie Skały nad Trzaską.pdf 06-M. Wojenka, J. Baran Echo wojennej przeszłości Ojcowa, Kilka uwag o rezultatach badań wykopaliskowych przeprowadzonych w rejonie Skały nad Trzaską.pdf 8.15MB pobierz 06-M. Wojenka, J. Baran Echo wojennej przeszłości Ojcowa, Kilka uwag o rezultatach badań wykopaliskowych przeprowadzonych w rejonie Skały nad Trzaską.pdf
07-U. Bijak, M. Rutkowski Nazwy jaskiń – spojrzenie językoznawcy (na marginesie prac nad standaryzacją).pdf 07-U. Bijak, M. Rutkowski Nazwy jaskiń – spojrzenie językoznawcy (na marginesie prac nad standaryzacją).pdf 105.78KB pobierz 07-U. Bijak, M. Rutkowski Nazwy jaskiń – spojrzenie językoznawcy (na marginesie prac nad standaryzacją).pdf
08-M. Gradziński Nazewnictwo jaskiniowe – spojrzenie przyrodnika.pdf 08-M. Gradziński Nazewnictwo jaskiniowe – spojrzenie przyrodnika.pdf 1.83MB pobierz 08-M. Gradziński Nazewnictwo jaskiniowe – spojrzenie przyrodnika.pdf
09-J. Urban Terminy jaskinia, pieczara oraz grota jako dziedzictwo kulturowe.pdf 09-J. Urban Terminy jaskinia, pieczara oraz grota jako dziedzictwo kulturowe.pdf 170.37KB pobierz 09-J. Urban Terminy jaskinia, pieczara oraz grota jako dziedzictwo kulturowe.pdf
10-J. Nowak, W. Grzywiński Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2008–2012 na tle historii badań.pdf 10-J. Nowak, W. Grzywiński Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2008–2012 na tle historii badań.pdf 12.57MB pobierz 10-J. Nowak, W. Grzywiński Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2008–2012 na tle historii badań.pdf
11-J. Nowak Kręgowce w jaskiniach Polski. 11-J. Nowak Kręgowce w jaskiniach Polski. 1.93MB pobierz 11-J. Nowak Kręgowce w jaskiniach Polski.
12-M. Skrzypczyńska, M. Ziemniewicz Wyrośla na liściach jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. w Ojcowskim Parku Narodowym.pdf 12-M. Skrzypczyńska, M. Ziemniewicz Wyrośla na liściach jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. w Ojcowskim Parku Narodowym.pdf 119.19KB pobierz 12-M. Skrzypczyńska, M. Ziemniewicz Wyrośla na liściach jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. w Ojcowskim Parku Narodowym.pdf
13-E. Krupińska-Pałamarz Jadwiga i Andrzej Krupińscy.pdf 13-E. Krupińska-Pałamarz Jadwiga i Andrzej Krupińscy.pdf 1.52MB pobierz 13-E. Krupińska-Pałamarz Jadwiga i Andrzej Krupińscy.pdf
14-J. Partyka XX Międzynarodowe seminarium Sacrum i Przyroda – Człowiek w Ogrodzie Pana Ojców, dnia 13–14 października 2012 r..pdf 14-J. Partyka XX Międzynarodowe seminarium Sacrum i Przyroda – Człowiek w Ogrodzie Pana Ojców, dnia 13–14 października 2012 r..pdf 3.2MB pobierz 14-J. Partyka XX Międzynarodowe seminarium Sacrum i Przyroda – Człowiek w Ogrodzie Pana Ojców, dnia 13–14 października 2012 r..pdf
15-J. Partyka Kalendarium Ojcowskiego Parku Narodowego za lata 2006–2012.pdf 15-J. Partyka Kalendarium Ojcowskiego Parku Narodowego za lata 2006–2012.pdf 96.15KB pobierz 15-J. Partyka Kalendarium Ojcowskiego Parku Narodowego za lata 2006–2012.pdf
Kategoria: Prądnik tom 23 (2013) [ 14 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 351.2KB pobierz 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf
A. Klasa , A. Sołtys -Lelek – Aktualne problemy ochrony przyrody Ojcowskiego
Parku Narodowego (Polska południowa). A. Klasa , A. Sołtys -Lelek – Aktualne problemy ochrony przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego (Polska południowa). 3.09MB pobierz A. Klasa , A. Sołtys -Lelek – Aktualne problemy ochrony przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego (Polska południowa).
A. Sołtys -Lelek , B. Barabasz-Krasny – Przyczynek do poznania gatunków
rodzaju Rosa L. na obszarze ukraińskiego Roztocza (Zachodnia Ukraina) A. Sołtys -Lelek , B. Barabasz-Krasny – Przyczynek do poznania gatunków rodzaju Rosa L. na obszarze ukraińskiego Roztocza (Zachodnia Ukraina) 736.44KB pobierz A. Sołtys -Lelek , B. Barabasz-Krasny – Przyczynek do poznania gatunków rodzaju Rosa L. na obszarze ukraińskiego Roztocza (Zachodnia Ukraina)
D. Bobak, S. K. Kozłowski, T. Terberger, M. Połtowicz-Bobak –
Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych na tarasie przed Jaskinią Maszycką w 2013 roku D. Bobak, S. K. Kozłowski, T. Terberger, M. Połtowicz-Bobak – Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych na tarasie przed Jaskinią Maszycką w 2013 roku 1.07MB pobierz D. Bobak, S. K. Kozłowski, T. Terberger, M. Połtowicz-Bobak – Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych na tarasie przed Jaskinią Maszycką w 2013 roku
E. Brzeźniak – Wpływ cyrkulacji atmosfery na liczbę dni z opadem w Ojcowie E. Brzeźniak – Wpływ cyrkulacji atmosfery na liczbę dni z opadem w Ojcowie 396.31KB pobierz E. Brzeźniak – Wpływ cyrkulacji atmosfery na liczbę dni z opadem w Ojcowie
J. Karczewski , T. Ostrowski – Badania namuliska jaskini Ciemnej w Ojcowie
metodą georadarową J. Karczewski , T. Ostrowski – Badania namuliska jaskini Ciemnej w Ojcowie metodą georadarową 420.09KB pobierz J. Karczewski , T. Ostrowski – Badania namuliska jaskini Ciemnej w Ojcowie metodą georadarową
J. Wilczyński , M. Wojenka – Późnopaleolityczny zespół zabytków krzemiennych
z okolic Skały, pow. Kraków. Uwagi na marginesie badań powierzchniowych J. Wilczyński , M. Wojenka – Późnopaleolityczny zespół zabytków krzemiennych z okolic Skały, pow. Kraków. Uwagi na marginesie badań powierzchniowych 776.44KB pobierz J. Wilczyński , M. Wojenka – Późnopaleolityczny zespół zabytków krzemiennych z okolic Skały, pow. Kraków. Uwagi na marginesie badań powierzchniowych
J. Wojkowski – Mikroklimat i mikroflora jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego J. Wojkowski – Mikroklimat i mikroflora jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego 414.41KB pobierz J. Wojkowski – Mikroklimat i mikroflora jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego
K. Kasprowska -Nowak – Ewolucja środowiska Jaskini Biśnik
(Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) K. Kasprowska -Nowak – Ewolucja środowiska Jaskini Biśnik (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) 1.03MB pobierz K. Kasprowska -Nowak – Ewolucja środowiska Jaskini Biśnik (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
K. Świergolik , J. Różkowski – Warunki wodne w zlewni Sąspówka w świetle
badań w latach 2011–2012 K. Świergolik , J. Różkowski – Warunki wodne w zlewni Sąspówka w świetle badań w latach 2011–2012 886.18KB pobierz K. Świergolik , J. Różkowski – Warunki wodne w zlewni Sąspówka w świetle badań w latach 2011–2012
P. Miśkowiec , A. Łaptaś , A. Seroka – Wybrane parametry fizykochemiczne
wód ze źródeł doliny Prądnika P. Miśkowiec , A. Łaptaś , A. Seroka – Wybrane parametry fizykochemiczne wód ze źródeł doliny Prądnika 303.61KB pobierz P. Miśkowiec , A. Łaptaś , A. Seroka – Wybrane parametry fizykochemiczne wód ze źródeł doliny Prądnika
Prądnik - tom 23 - 2013.pdf Prądnik - tom 23 - 2013.pdf 8.95MB pobierz Prądnik - tom 23 - 2013.pdf
R. Szkudlarek – Adaptacja budynków Ojcowskiego Parku Narodowego do ochrony nietoperzy R. Szkudlarek – Adaptacja budynków Ojcowskiego Parku Narodowego do ochrony nietoperzy 213.77KB pobierz R. Szkudlarek – Adaptacja budynków Ojcowskiego Parku Narodowego do ochrony nietoperzy
Z. Caputa , J. Wojkowski – Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę
powietrza i gleby na Wyżynie Krakowskiej Z. Caputa , J. Wojkowski – Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę powietrza i gleby na Wyżynie Krakowskiej 661.15KB pobierz Z. Caputa , J. Wojkowski – Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę powietrza i gleby na Wyżynie Krakowskiej
Kategoria: Prądnik tom 24 (2014) [ 14 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
01-Wojkowski, Kozłowska - Ocena energii użytecznej wiatru na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 01-Wojkowski, Kozłowska - Ocena energii użytecznej wiatru na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 882.99KB pobierz 01-Wojkowski, Kozłowska - Ocena energii użytecznej wiatru na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
02-Bartuś - Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego 02-Bartuś - Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego 659.37KB pobierz 02-Bartuś - Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego
03-Stachurska, Trzcińska-Tacik - Zanikanie roślin towarzyszących uprawom okopowym w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie 03-Stachurska, Trzcińska-Tacik - Zanikanie roślin towarzyszących uprawom okopowym w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie 262.45KB pobierz 03-Stachurska, Trzcińska-Tacik - Zanikanie roślin towarzyszących uprawom okopowym w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie
04-Barabasz, Sołtys, Możdżeń - Charakterystyka fitosocjologiczna ginących łąk
przylegających do kompleksów leśnych Puszczy Niepołomickiej (Polska południowa) 04-Barabasz, Sołtys, Możdżeń - Charakterystyka fitosocjologiczna ginących łąk przylegających do kompleksów leśnych Puszczy Niepołomickiej (Polska południowa) 428.47KB pobierz 04-Barabasz, Sołtys, Możdżeń - Charakterystyka fitosocjologiczna ginących łąk przylegających do kompleksów leśnych Puszczy Niepołomickiej (Polska południowa)
05-Sołtys, Barabasz, Możdżeń - Rośliny ojcowskich dolin w ornamentach dekoracyjnych kaplicy „Na Wodzie” p. w. św. Józefa Rzemieślnika
w Ojcowskim Parku Narodowym (południowa Polska) 05-Sołtys, Barabasz, Możdżeń - Rośliny ojcowskich dolin w ornamentach dekoracyjnych kaplicy „Na Wodzie” p. w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowskim Parku Narodowym (południowa Polska) 322.31KB pobierz 05-Sołtys, Barabasz, Możdżeń - Rośliny ojcowskich dolin w ornamentach dekoracyjnych kaplicy „Na Wodzie” p. w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowskim Parku Narodowym (południowa Polska)
06-Sudoł - Mikockie inwentarze krzemienne pochodzące z badań Stefana Krukowskiego w Jaskini Ciemnej 06-Sudoł - Mikockie inwentarze krzemienne pochodzące z badań Stefana Krukowskiego w Jaskini Ciemnej 0.96MB pobierz 06-Sudoł - Mikockie inwentarze krzemienne pochodzące z badań Stefana Krukowskiego w Jaskini Ciemnej
07-Miśkowiec, Łaptaś, Ślusarska - Metale ciężkie w glebach Doliny Prądnika 07-Miśkowiec, Łaptaś, Ślusarska - Metale ciężkie w glebach Doliny Prądnika 243.59KB pobierz 07-Miśkowiec, Łaptaś, Ślusarska - Metale ciężkie w glebach Doliny Prądnika
08-Miśkowiec, Łaptaś, Tłuściak - Metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych
Prądnika i Sąspówki 08-Miśkowiec, Łaptaś, Tłuściak - Metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych Prądnika i Sąspówki 420.97KB pobierz 08-Miśkowiec, Łaptaś, Tłuściak - Metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych Prądnika i Sąspówki
09-Ginter, Sobczyk, Stefański, Valde-Nowak, Zając - Badania w Jaskini Ciemnej w roku 2014 09-Ginter, Sobczyk, Stefański, Valde-Nowak, Zając - Badania w Jaskini Ciemnej w roku 2014 293.32KB pobierz 09-Ginter, Sobczyk, Stefański, Valde-Nowak, Zając - Badania w Jaskini Ciemnej w roku 2014
10-Gądek - Wżery korozyjne w Wąwozie Koziarnia (Ojcowski Park Narodowy) 10-Gądek - Wżery korozyjne w Wąwozie Koziarnia (Ojcowski Park Narodowy) 621.74KB pobierz 10-Gądek - Wżery korozyjne w Wąwozie Koziarnia (Ojcowski Park Narodowy)
11-Kasprowska-Nowak - Znaczenie badań wykopaliskowych w turystyce Doliny
Wodącej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) 11-Kasprowska-Nowak - Znaczenie badań wykopaliskowych w turystyce Doliny Wodącej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) 500.15KB pobierz 11-Kasprowska-Nowak - Znaczenie badań wykopaliskowych w turystyce Doliny Wodącej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
12-Kasprowska-Nowak - Środowisko Jaskini Biśnik (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) 12-Kasprowska-Nowak - Środowisko Jaskini Biśnik (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) 1.24MB pobierz 12-Kasprowska-Nowak - Środowisko Jaskini Biśnik (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
13-Repka, Barabasz, Możdżeń, Urban - Znaczenie bliskości parku narodowego
w edukacji ekologicznej w Polsce i na Słowacji 13-Repka, Barabasz, Możdżeń, Urban - Znaczenie bliskości parku narodowego w edukacji ekologicznej w Polsce i na Słowacji 541.46KB pobierz 13-Repka, Barabasz, Możdżeń, Urban - Znaczenie bliskości parku narodowego w edukacji ekologicznej w Polsce i na Słowacji
14-Kronika - Partyka - Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego w Ojcowie 14-Kronika - Partyka - Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego w Ojcowie 330.26KB pobierz 14-Kronika - Partyka - Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego w Ojcowie
Kategoria: Prądnik tom 25 (2015) [ 18 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
01-Partyka i inni Monitoring str 07-36.pdf 01-Partyka i inni Monitoring str 07-36.pdf 905.79KB pobierz 01-Partyka i inni Monitoring str 07-36.pdf
02-Snigórska i Subel Sowy str 37-50.pdf 02-Snigórska i Subel Sowy str 37-50.pdf 0.92MB pobierz 02-Snigórska i Subel Sowy str 37-50.pdf
03-Jirak 2011 str 51-70.pdf 03-Jirak 2011 str 51-70.pdf 693.9KB pobierz 03-Jirak 2011 str 51-70.pdf
04-Jirak 2012 str 71-88.pdf 04-Jirak 2012 str 71-88.pdf 609.21KB pobierz 04-Jirak 2012 str 71-88.pdf
05-Grzywiński str 89-104.pdf 05-Grzywiński str 89-104.pdf 379.9KB pobierz 05-Grzywiński str 89-104.pdf
06-Baran str 105-110.pdf 06-Baran str 105-110.pdf 342.49KB pobierz 06-Baran str 105-110.pdf
07-Soltys-Lelek i Wisniowski - Ambrozja str 111-118.pdf 07-Soltys-Lelek i Wisniowski - Ambrozja str 111-118.pdf 629.33KB pobierz 07-Soltys-Lelek i Wisniowski - Ambrozja str 111-118.pdf
08-Caputa - Doroz - str. 119-128.pdf 08-Caputa - Doroz - str. 119-128.pdf 332.43KB pobierz 08-Caputa - Doroz - str. 119-128.pdf
09-Caputa - Wyżyna. str. 129-138.pdf 09-Caputa - Wyżyna. str. 129-138.pdf 287.24KB pobierz 09-Caputa - Wyżyna. str. 129-138.pdf
10-Caputa - Formy wklęsłe - str. 139-148.pdf 10-Caputa - Formy wklęsłe - str. 139-148.pdf 287.04KB pobierz 10-Caputa - Formy wklęsłe - str. 139-148.pdf
11-Tychanowycz - str. 149-158.pdf 11-Tychanowycz - str. 149-158.pdf 745.1KB pobierz 11-Tychanowycz - str. 149-158.pdf
12-Gnatiak i Zinko - str. 159-172.pdf 12-Gnatiak i Zinko - str. 159-172.pdf 1.64MB pobierz 12-Gnatiak i Zinko - str. 159-172.pdf
13-Liwach - Grób z Sąspowa - str. 173-178.pdf 13-Liwach - Grób z Sąspowa - str. 173-178.pdf 292.89KB pobierz 13-Liwach - Grób z Sąspowa - str. 173-178.pdf
14-Wójcik Pieskowa Skała - str. 179-190.pdf 14-Wójcik Pieskowa Skała - str. 179-190.pdf 1MB pobierz 14-Wójcik Pieskowa Skała - str. 179-190.pdf
15-Ziarkowski - Kaplica. str. 191-220.pdf 15-Ziarkowski - Kaplica. str. 191-220.pdf 3.83MB pobierz 15-Ziarkowski - Kaplica. str. 191-220.pdf
16-Ziarkowski - zamek w Ojcowie - str. 221-240.pdf 16-Ziarkowski - zamek w Ojcowie - str. 221-240.pdf 2.21MB pobierz 16-Ziarkowski - zamek w Ojcowie - str. 221-240.pdf
17-Kozibąk - Wizyta króla - str. 241-246.pdf 17-Kozibąk - Wizyta króla - str. 241-246.pdf 114.02KB pobierz 17-Kozibąk - Wizyta króla - str. 241-246.pdf
18-Kozibąk - Urodziłem się żydem - str. 247-252.pdf 18-Kozibąk - Urodziłem się żydem - str. 247-252.pdf 76.93KB pobierz 18-Kozibąk - Urodziłem się żydem - str. 247-252.pdf
Kategoria: Prądnik tom 26 (2016) [ 20 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 90.33KB pobierz 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf
01 Baran - Wisienka.pdf 01 Baran - Wisienka.pdf 256.33KB pobierz 01 Baran - Wisienka.pdf
02 Klasa Wisniowski - Aleyrododea OPN.pdf 02 Klasa Wisniowski - Aleyrododea OPN.pdf 1.13MB pobierz 02 Klasa Wisniowski - Aleyrododea OPN.pdf
03 Wisniowski Baran - Dwa chrzaszcze.pdf 03 Wisniowski Baran - Dwa chrzaszcze.pdf 253.79KB pobierz 03 Wisniowski Baran - Dwa chrzaszcze.pdf
04 Klasa Wisniowski - Obce gatunki zwierzat w OPN.pdf 04 Klasa Wisniowski - Obce gatunki zwierzat w OPN.pdf 1.2MB pobierz 04 Klasa Wisniowski - Obce gatunki zwierzat w OPN.pdf
05 Boklak Klasa - Katalog Hemiptera OPN.pdf 05 Boklak Klasa - Katalog Hemiptera OPN.pdf 385.18KB pobierz 05 Boklak Klasa - Katalog Hemiptera OPN.pdf
06 Wisniowski - Katalog Hymenoptera OPN.pdf 06 Wisniowski - Katalog Hymenoptera OPN.pdf 719.56KB pobierz 06 Wisniowski - Katalog Hymenoptera OPN.pdf
07 Jirak-Leszczynska - Wojcik.pdf 07 Jirak-Leszczynska - Wojcik.pdf 430.71KB pobierz 07 Jirak-Leszczynska - Wojcik.pdf
08 Jirak-Leszczynska Leszczynski - Mornel.pdf 08 Jirak-Leszczynska Leszczynski - Mornel.pdf 99KB pobierz 08 Jirak-Leszczynska Leszczynski - Mornel.pdf
09 Jirak-Leszczynska i in - Obserwacje ptakow.pdf 09 Jirak-Leszczynska i in - Obserwacje ptakow.pdf 521.87KB pobierz 09 Jirak-Leszczynska i in - Obserwacje ptakow.pdf
10 Miśkowiec i in.pdf 10 Miśkowiec i in.pdf 586.86KB pobierz 10 Miśkowiec i in.pdf
11-Wróblewski i in. str. 173-178.pdf 11-Wróblewski i in. str. 173-178.pdf 284.54KB pobierz 11-Wróblewski i in. str. 173-178.pdf
12-Beiersdorf.pdf 12-Beiersdorf.pdf 643.76KB pobierz 12-Beiersdorf.pdf
13-Wojenka - Zamek w Ojcowie 26 stron.pdf 13-Wojenka - Zamek w Ojcowie 26 stron.pdf 1.15MB pobierz 13-Wojenka - Zamek w Ojcowie 26 stron.pdf
14-Wojenka - Park Zdrojowy.pdf 14-Wojenka - Park Zdrojowy.pdf 654.35KB pobierz 14-Wojenka - Park Zdrojowy.pdf
15-Pogan - Giebułtów.pdf 15-Pogan - Giebułtów.pdf 564.92KB pobierz 15-Pogan - Giebułtów.pdf
16-Kozibąk - Smardzowice.pdf 16-Kozibąk - Smardzowice.pdf 409.15KB pobierz 16-Kozibąk - Smardzowice.pdf
17-Partyka - Obchody 60-lecia OPN.pdf 17-Partyka - Obchody 60-lecia OPN.pdf 317.7KB pobierz 17-Partyka - Obchody 60-lecia OPN.pdf
18-Trzaska - Technikum Leśne.pdf 18-Trzaska - Technikum Leśne.pdf 415.83KB pobierz 18-Trzaska - Technikum Leśne.pdf
19-Partyka - kalendarium za lata 2013-2016 - str. 275-282.pdf 19-Partyka - kalendarium za lata 2013-2016 - str. 275-282.pdf 142.05KB pobierz 19-Partyka - kalendarium za lata 2013-2016 - str. 275-282.pdf
Kategoria: Prądnik tom 27 (2017) [ 21 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 104.31KB pobierz 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf
01-Klasa i Baran.pdf 01-Klasa i Baran.pdf 714.53KB pobierz 01-Klasa i Baran.pdf
02-Sołtys i in - Grodzisko-tabela 2 po str. 26.pdf 02-Sołtys i in - Grodzisko-tabela 2 po str. 26.pdf 226.39KB pobierz 02-Sołtys i in - Grodzisko-tabela 2 po str. 26.pdf
02-Sołtys i in - Grodzisko.pdf 02-Sołtys i in - Grodzisko.pdf 699.68KB pobierz 02-Sołtys i in - Grodzisko.pdf
03-Sołtys i in - Storczyki.pdf 03-Sołtys i in - Storczyki.pdf 289.94KB pobierz 03-Sołtys i in - Storczyki.pdf
04-Janicka.pdf 04-Janicka.pdf 481.38KB pobierz 04-Janicka.pdf
05-Wojsa-Barabasz.pdf 05-Wojsa-Barabasz.pdf 617.89KB pobierz 05-Wojsa-Barabasz.pdf
06-Winiszewska - Nicienie.pdf 06-Winiszewska - Nicienie.pdf 141.62KB pobierz 06-Winiszewska - Nicienie.pdf
07-Nowak Jabub Nietoperze.pdf 07-Nowak Jabub Nietoperze.pdf 656.1KB pobierz 07-Nowak Jabub Nietoperze.pdf
08-Tyc i inni.pdf 08-Tyc i inni.pdf 628.99KB pobierz 08-Tyc i inni.pdf
09-Miśkowiec  i inni.pdf 09-Miśkowiec i inni.pdf 1.22MB pobierz 09-Miśkowiec i inni.pdf
10-Wojenka i inni - Tunel.pdf 10-Wojenka i inni - Tunel.pdf 783.97KB pobierz 10-Wojenka i inni - Tunel.pdf
11-Wojenka - Wrzosy.pdf 11-Wojenka - Wrzosy.pdf 587.85KB pobierz 11-Wojenka - Wrzosy.pdf
12-Nowak.pdf 12-Nowak.pdf 548.46KB pobierz 12-Nowak.pdf
13-Liwoch.pdf 13-Liwoch.pdf 225.29KB pobierz 13-Liwoch.pdf
14-Ziarkowski - Smardzowice.pdf 14-Ziarkowski - Smardzowice.pdf 288.03KB pobierz 14-Ziarkowski - Smardzowice.pdf
15-Ziarkowska - wyścigi.pdf 15-Ziarkowska - wyścigi.pdf 363.8KB pobierz 15-Ziarkowska - wyścigi.pdf
16-Duda.pdf 16-Duda.pdf 302.17KB pobierz 16-Duda.pdf
17-Holcerowa.pdf 17-Holcerowa.pdf 205.43KB pobierz 17-Holcerowa.pdf
18-Sacrum i Przyroda sprawozdanie - 2017.pdf 18-Sacrum i Przyroda sprawozdanie - 2017.pdf 254.22KB pobierz 18-Sacrum i Przyroda sprawozdanie - 2017.pdf
19-Wskazówki dla autorów.pdf 19-Wskazówki dla autorów.pdf 44.37KB pobierz 19-Wskazówki dla autorów.pdf
Kategoria: Prądnik tom 28 (2018) [ 20 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 347.03KB pobierz 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf
01-Sala i inni - Jaskinia Zygmunta.pdf 01-Sala i inni - Jaskinia Zygmunta.pdf 286.98KB pobierz 01-Sala i inni - Jaskinia Zygmunta.pdf
02-Janicka - Duże Skały.pdf 02-Janicka - Duże Skały.pdf 278.93KB pobierz 02-Janicka - Duże Skały.pdf
03-Janicka - Małesowa.pdf 03-Janicka - Małesowa.pdf 292.13KB pobierz 03-Janicka - Małesowa.pdf
04-Janicka - Moroń.pdf 04-Janicka - Moroń.pdf 347.42KB pobierz 04-Janicka - Moroń.pdf
05-Janicka - Osypiec.pdf 05-Janicka - Osypiec.pdf 328.08KB pobierz 05-Janicka - Osypiec.pdf
06-Baran i inni.pdf 06-Baran i inni.pdf 0.91MB pobierz 06-Baran i inni.pdf
07-Caputa - Promieniowanie.pdf 07-Caputa - Promieniowanie.pdf 283.25KB pobierz 07-Caputa - Promieniowanie.pdf
08-Caputa - Zachmurzenie.pdf 08-Caputa - Zachmurzenie.pdf 540.1KB pobierz 08-Caputa - Zachmurzenie.pdf
09-Zakrzewska i Sawicka.pdf 09-Zakrzewska i Sawicka.pdf 441.61KB pobierz 09-Zakrzewska i Sawicka.pdf
10-Kot - Leloch - Uzdrowisko.pdf 10-Kot - Leloch - Uzdrowisko.pdf 1.03MB pobierz 10-Kot - Leloch - Uzdrowisko.pdf
11-Wojenka i inni - Kilka słów o pawiu.pdf 11-Wojenka i inni - Kilka słów o pawiu.pdf 282.75KB pobierz 11-Wojenka i inni - Kilka słów o pawiu.pdf
12-Kasprowska-Nowak.pdf 12-Kasprowska-Nowak.pdf 247.66KB pobierz 12-Kasprowska-Nowak.pdf
13-Krajewska - Korespondencja.pdf 13-Krajewska - Korespondencja.pdf 601.53KB pobierz 13-Krajewska - Korespondencja.pdf
14-Partyka - Miejsca pamięci.pdf 14-Partyka - Miejsca pamięci.pdf 478.09KB pobierz 14-Partyka - Miejsca pamięci.pdf
15-Partyka - Turystyka w OPN.pdf 15-Partyka - Turystyka w OPN.pdf 279.44KB pobierz 15-Partyka - Turystyka w OPN.pdf
16-Partyka Bąba - Stefan Michalik.pdf 16-Partyka Bąba - Stefan Michalik.pdf 87.62KB pobierz 16-Partyka Bąba - Stefan Michalik.pdf
17-Warchałowska Partyka - Jerzy Pawłowski.pdf 17-Warchałowska Partyka - Jerzy Pawłowski.pdf 170.27KB pobierz 17-Warchałowska Partyka - Jerzy Pawłowski.pdf
18-Sesja w Pieskowej Skale.pdf 18-Sesja w Pieskowej Skale.pdf 140.46KB pobierz 18-Sesja w Pieskowej Skale.pdf
19-Kalendarium 2017-2018.pdf 19-Kalendarium 2017-2018.pdf 86.12KB pobierz 19-Kalendarium 2017-2018.pdf
Kategoria: Prądnik tom 29 (2019) [ 13 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf 171.64KB pobierz 00-Strony tytułowe i spis treści.pdf
01-Janicka_Sołtys-Lelek_Baran.pdf 01-Janicka_Sołtys-Lelek_Baran.pdf 1.96MB pobierz 01-Janicka_Sołtys-Lelek_Baran.pdf
02-Partyka_Sołtys-Lelek.pdf 02-Partyka_Sołtys-Lelek.pdf 1.16MB pobierz 02-Partyka_Sołtys-Lelek.pdf
03-Długosz_Długosz.pdf 03-Długosz_Długosz.pdf 91.76KB pobierz 03-Długosz_Długosz.pdf
04-Sołtys-Lelek.pdf 04-Sołtys-Lelek.pdf 473.94KB pobierz 04-Sołtys-Lelek.pdf
05-Janicka.pdf 05-Janicka.pdf 1.59MB pobierz 05-Janicka.pdf
06-Pierścińska_Piwowarski.pdf 06-Pierścińska_Piwowarski.pdf 463.56KB pobierz 06-Pierścińska_Piwowarski.pdf
07-Klasa_Palaczyk.pdf 07-Klasa_Palaczyk.pdf 610.99KB pobierz 07-Klasa_Palaczyk.pdf
08-Jirak-Leszczyńska_Świtała_Leszczyński.pdf 08-Jirak-Leszczyńska_Świtała_Leszczyński.pdf 256.33KB pobierz 08-Jirak-Leszczyńska_Świtała_Leszczyński.pdf
09-Jirak-Leszczyńska_Melke.pdf 09-Jirak-Leszczyńska_Melke.pdf 93.74KB pobierz 09-Jirak-Leszczyńska_Melke.pdf
10-Gryczewska_Kot_Wojenka.pdf 10-Gryczewska_Kot_Wojenka.pdf 533.64KB pobierz 10-Gryczewska_Kot_Wojenka.pdf
11-Sarzyńska-Janczak.pdf 11-Sarzyńska-Janczak.pdf 675.26KB pobierz 11-Sarzyńska-Janczak.pdf
12-Bicz-Suknarowska.pdf 12-Bicz-Suknarowska.pdf 544.39KB pobierz 12-Bicz-Suknarowska.pdf
Kategoria: Prądnik tom 30 (2020) [ 16 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
01-Sołtys-Lelek_Barabasz-Krasny.pdf 01-Sołtys-Lelek_Barabasz-Krasny.pdf 3.69MB pobierz 01-Sołtys-Lelek_Barabasz-Krasny.pdf
02-Baran.pdf 02-Baran.pdf 235.66KB pobierz 02-Baran.pdf
03-Kapler.pdf 03-Kapler.pdf 669.22KB pobierz 03-Kapler.pdf
04-Fojcik_Stebel.pdf 04-Fojcik_Stebel.pdf 302.86KB pobierz 04-Fojcik_Stebel.pdf
05-Stebel_Voncina.pdf 05-Stebel_Voncina.pdf 3.76MB pobierz 05-Stebel_Voncina.pdf
06-Kapler_A.pdf 06-Kapler_A.pdf 1.06MB pobierz 06-Kapler_A.pdf
07-Grzywiński_i_in.pdf 07-Grzywiński_i_in.pdf 1.37MB pobierz 07-Grzywiński_i_in.pdf
08-Klasa_Baran.pdf 08-Klasa_Baran.pdf 227.45KB pobierz 08-Klasa_Baran.pdf
09-Klasa_Palaczyk.pdf 09-Klasa_Palaczyk.pdf 793.82KB pobierz 09-Klasa_Palaczyk.pdf
10-Jirak-Leszczyńska.pdf 10-Jirak-Leszczyńska.pdf 408.36KB pobierz 10-Jirak-Leszczyńska.pdf
11-Ożóg.pdf 11-Ożóg.pdf 637.05KB pobierz 11-Ożóg.pdf
12-Partyka.pdf 12-Partyka.pdf 2.7MB pobierz 12-Partyka.pdf
13-Myszka.pdf 13-Myszka.pdf 2.04MB pobierz 13-Myszka.pdf
14-Wojenka_Urbanowski.pdf 14-Wojenka_Urbanowski.pdf 1.54MB pobierz 14-Wojenka_Urbanowski.pdf
15-Gryczewska_Kot_Szymczak.pdf 15-Gryczewska_Kot_Szymczak.pdf 692KB pobierz 15-Gryczewska_Kot_Szymczak.pdf
16-Partyka_J.pdf 16-Partyka_J.pdf 304.95KB pobierz 16-Partyka_J.pdf
Kategoria: Streszczenia wydań 1990 - 2006 [ 12 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Streszczenie tom 1 Streszczenie tom 1 233.14KB pobierz Streszczenie tom 1
Streszczenie tom 10 Streszczenie tom 10 547.21KB pobierz Streszczenie tom 10
Streszczenie tom 11-12 Streszczenie tom 11-12 547.21KB pobierz Streszczenie tom 11-12
Streszczenie tom 13 Streszczenie tom 13 1.19MB pobierz Streszczenie tom 13
Streszczenie tom 14 Streszczenie tom 14 35.48KB pobierz Streszczenie tom 14
Streszczenie tom 15 Streszczenie tom 15 721.68KB pobierz Streszczenie tom 15
Streszczenie tom 16 Streszczenie tom 16 802.03KB pobierz Streszczenie tom 16
Streszczenie tom 2 Streszczenie tom 2 218.03KB pobierz Streszczenie tom 2
Streszczenie tom 3 Streszczenie tom 3 207.75KB pobierz Streszczenie tom 3
Streszczenie tom 4 Streszczenie tom 4 204.46KB pobierz Streszczenie tom 4
Streszczenie tom 5 Streszczenie tom 5 327.31KB pobierz Streszczenie tom 5
Streszczenie tom 9 Streszczenie tom 9 363.87KB pobierz Streszczenie tom 9