http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/sciez_CEM.html

Ścieżka dydaktyczna przy Centrum Edukacyjno-Muzealnym

W 2010 r. została udostępniona ścieżka dydaktyczna w Parku Zamkowym, bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Edukacyjno-Muzealnego OPN. Ścieżka obejmuje arboretum, z ok. dwudziestoma gatunkami drzew i krzewów, ekspozycję roślin kserotermicznych (ogródek skalny) oraz nadwodnych (w otoczeniu stawu).

Grafika : drukuj / nie drukuj