Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Ścieżki dydaktyczne

Pełna realizacja edukacji przyrodniczej opiera się na wytyczonych ścieżkach edukacyjnych, które stanowią podstawę prowadzonych zajęć i urozmaicają szlaki turystyczne.

Tablice umieszczone na trasach przedstawiają poszczególne, charakterystyczne elementy danego miejsca lub zawierają ogólne informacje o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych obszaru. W Ojcowskim Parku Narodowym, w roku powstania Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego (1991), wytyczono dwie ścieżki edukacyjne w Dolinie Prądnika: prowadzącą do Jaskini Łokietka scieżkę "Chełmowa Góra" oraz "Jaskinia Ciemna-Góra Okopy". W Parku znajdują się ponadto dwie inne trasy: w Dolinie Sąspowskiej oraz w Parku Zamkowym, przy Centrum Edukacyjno-Muzealnym.