Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Turystyka

Ruch turystyczny

Ojcowski Park Narodowy leży w strefie podmiejskiej Krakowa, w sercu obszaru zamieszkałego przez 1/4 populacji naszego kraju. Zatem kluczowym problemem dla Parku jest intensywny ruch turystyczny, który trwa tutaj przez ponad 6 miesięcy w roku, tj. od ok. połowy kwietnia do pierwszej dekady listopada.

Szacunkowe dane wykazują wzrost liczby turystów od ponad 200 tys. w 1990 r do ok. 350-400 tys. obecnie.

Nadmierna koncentracja zwiedzających powoduje zatłoczenie szlaków turystycznych i miejsc najczęściej odwiedzanych. Należy do nich Pieskowa Skała, centrum Ojcowa (okolice zamku i Krakowskiej Bramy) oraz Jaskinia Łokietka. Od kilku lat największy problem stanowi wzrastający z roku na rok ruch samochodowy, zwłaszcza w dni wolne od pracy.

Parkingi

Obydwa parkingi - w centrum Ojcowa (przy zamku) i w Pieskowej Skale są bardzo szybko zapełniane i pojazdy zatrzymują sie wzdłuż drogi jezdnej, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania na Złotą Górę i przy kaplicy w Ojcowie.

Do dyspozycji zmotoryzowanych turystów jest bezpłatny w dni robocze parking na Złotej Górze (w dni wolne od pracy są pobierane opłaty), który zwykle jest mało wykorzystany. Zatłoczenie Parku pojazdami mechanicznymi wymaga ukończenia drogi obwodnicowej z Sułoszowej do Sąspowa przez tzw. Bukowiec. Droga ma już ponad 30 letnią historię i na razie nic nie wskazuje na jej szybką budowę. Ojcowski Park Narodowy nie ma więc praktycznie wpływu na ograniczenie liczby turystów, a zwłaszcza liczby pojazdów samochodowych. W związku z tym stara się przynajmniej wpływać na zmianę modelu zwiedzania - z rekreacyjnego na edukacyjny.

Obiekty turystyczne

Do dyspozycji turystów są obiekty:

  • zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale,
  • jaskinie Łokietka i Ciemna,
  • Ekspozycja Przyrodnicza im. Prof. Wł. Szafera OPN,
  • Muzeum Regionalne miejscowego Oddziału PTTK,
  • zespół sakralny Pustelni bł. Salomei w Grodzisku.

Turyści mogą również zwiedzać prywatną galerię rzeźby Tadeusza Ostaszewskiego w Prądniku Korzkiewskim i chatę pustelnika w pobliżu skały Łaskawiec.

Ilość turystów w Parku

Dane liczbowe wskazują niewielki spadek liczby turystów w jaskini Łokietka, w zamku w Pieskowej Skale i w Muzeum im. Prof. Wł. Szafera w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek w 2000 r. o ponad 1800 osób zarejestrowano w jaskini Ciemnej, a największy na zamku w Ojcowie bo o ponad 15 tysięcy osób w stosunku do 1997 roku. Brak danych nie pozwala na określenie liczby zwiedzających Muzeum Regionalne PTTK; można jedynie szacować, że nie przekracza ona kilku tysięcy osób w ciągu roku.

Brak jest danych dot. ilości turystów zagranicznych. Można tę ilość szacować na kilka tysięcy w ciągu roku. Informacje liczbowe dotyczą jaskini Łokietka, gdzie prowadzi się statystykę miejsc skąd przybywają turyści. Najwięcej gości zagranicznych przyjeżdża z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i USA.

Dane liczbowe wskazują dalszy spadek liczby zwiedzających jaskinię Łokietka oraz niewielki spadek także w Pieskowej Skale, Muzeum Przyrodniczym i w Jaskini Ciemnej. Jest to spowodowane trudną sytuacją finansową społeczeństwa, o czym świadczą częste wnioski opiekunów grup szkolnych o bezpłatny wstęp do obiektów OPN.

Tabela przedstawia frekwencje roczne w obiektach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Rok

Jaskinia Łokietka

Pieskowa Skała

Muzeum im. Wł. Szafera

Jaskinia Ciemna

Zamek w Ojcowie

1993

132.523

99.100

38.882

19.556

-

1994

128.283

75.700

38.710

19.042

8.733

1995

130.257

81.017

34.704

21.482

33.139

1996

123.313

83.915

38.141

24.469

39.614

1997

129.698

107.412

37.659

24.744

32.417

1998

136.120

109.607

39.667

22.924

17.243

1999

128.525

97.660

38.225

22.056

12.684

2000

107.241

81.557

37.156

21.139

19.710

2001

98.915

75.959

31.545

17.568

18.618

2002

98.613

77.433

32.514

13.976

12.512

2003

107.767

87.906

30.496

19.426

22.680

2004

106.199

83.315

29.857

20.365

20.139

2005

105.656

77.880

31.639

21.907

50.875

2006

110.129

80.986

28.959

21.765

60.016

2007

118.272

95.720

30.028

25.219

52.090

2008

104.674

101.942

303 do 28.02

24.466

70.061

2009

104.637

83.254

nieczynne

27.129

74.870

2010

89.039

73.268

23.974

22.794

brak danych

2011

99.175 74.483 27.847 28.179 66.876
2012 95.393 88.910 26.468 26.332 57.313
2013 92.302 80.370 26.179 25.470 58.800
2014 96.998

remont

27.454 26.969 81.030
2015 98.904

remont

25.882 30.232 80.505
2016 113.155 164.973 27.281 32.829 89.921
2017 118.893 141.641 26.804 31.504 91.470
2018  132.868 133.749  25.226  32.474  89.061
2019  119.802 113.529  25.811  34.150  89.257