Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Wydawnictwa

Ojcowski Park Narodowy prowadzi własną działalność wydawniczą.

Wiosną 1999 r. zainicjowano wydawanie serii materiałów szkoleniowych dla przewodników. Są to poszerzone teksty przygotowywane przez prelegentów, głównie przez osoby prowadzące badania naukowe na terenie OPN. Opracowanie o objętości ok. 1-2 arkuszy autorskich są powielane na sprzęcie poligraficznym Parku w nakładzie kilkuset egzemplarzy. Serię zainicjowało spotkanie szkoleniowe z prof. dr hab. Teresą Madeyską w 1998 r. która przeprowadziła szkolenie na temat osadów jaskiniowych. Kolejne szkolenie odbyło się wiosną 1999 r. z udziałem dr Stanisława Kołodziejskiego, członka Rady Naukowej OPN na temat średniowiecznej zamków obronnych. Na to ostatnie spotkanie wydano nakładem OPN materiał szkoleniowy pt. "Średniowieczne budowle obronne na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego".

W 2021 roku ukazał się tom 30 pisma "Prądnik".

Magazyn wydawnictw zawiera pewną ilość tytułów przeznaczonych do ciągłej sprzedaży, wśród których są: mapy turystyczne, widokówki oraz pakiety edukacyjne "Twoja Rzeka" wydane przed kilku laty (25 500 egz.), monografia parku, oraz czasopismo "Prądnik".

Materiały konferencyjne

W 2001 r. wydano materiały konferencyjne "Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" w związku z 45. rocznicą Ojcowskiego Parku Narodowego i 20. rocznicą Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego. Wydano również zbiór prac "Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej" jako pokłosie polsko-ukraińskiej sesji naukowej jaka odbyła się w kwietniu 1999 r.

W 2004 roku zorganizowano konferencję z okazji 150. rocznicy podróży naturalistów do Ojcowa. Zaprezentowano na niej ponad 100 wystąpień referatowych i posterowych zawartychnastępnie  w trzytomowym wydawnictwie "Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" (Partyka, red. 2004, 2005).

W 2006 roku, w którym obchodzono 50. rocznicę utworzenia OPN, zorganizowano kolejną sesję naukową z prezentacją ponad 50 referatów i posterów na temat stanu wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym OPN i jego zagrożeniach. Materiały wydano drukiem w 16. i 17. tomie pisma "Prądnik".

W 2008 roku, ukazała się "Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego", napisana przez specjalistów w oparciu o ich własne badania, a także w oparciu o istniejącą literaturę, zawiera syntezę dotychczasowych badań i stanowi znakomitą pomoc dla wszystkich popularyzatorów piszących o Ojcowie.

Wśród materiałów przeznaczonych do druku na uwagę zasługują dokumentacje florystyczne rezerwatów przyrody z najbliższych okolic OPN opracowanie przez prof. S. Michalika, członka Rady OPN. Wydawnictwa naukowe, w tym pismo "Prądnik" są wydaniami niskonakładowymi, ukazującymi się po kilkaset egz. Przeznacza się je przeważnie dla uczestników konferencji naukowych, bibliotek (egzemplarz obowiązkowy), wymianę i dla parków narodowych.

Monografia OPN Przyroda

Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego
Prądnik Monografia Dziedzictwo kulturowe
   
   
Kategoria: Spis wydawnictw [ 1 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Wydawnictwa www.2017.pdf Wydawnictwa www.2017.pdf 155.68KB pobierz Wydawnictwa www.2017.pdf