Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym


 Dolina Prądnika w sieci Natura 2000

czas: 1 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca europejskiej sieci Natura 2000. Uczniowie zapoznają się z wybranymi aspektami prawnymi funkcjonowania sieci oraz znaczeniem Obszarów Specjalnej Ochrony Siedlisk i Specjalnych Obszarów Ochrony Ptaków dla ochrony przyrody w Polsce i w Europie. Najważniejsza część zajęć dotyczy Ojcowskiego Parku Narodowego, który pod nazwą Dolina Prądnika również wchodzi w jej skład.


Ojcowski Park Narodowy – przykład najwyższej formy ochrony przyrody i obszar o znaczeniu międzynarodowym

czas: 1 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca OPN jako przykładu najwyższej formy ochrony przyrody w Polsce, a także jako obszaru o znaczeniu międzynarodowym. Temat dotyczy funkcjonowania parku narodowego i zarządzania tego typu terenem. Prezentowane i wyjaśniane są także sposoby ochrony, które stosowane są na terenie Parku.


 

 Ojcowski Park Narodowy – zagrożenia. Czy i jak można je minimalizować?

czas: 1 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
cena zajęć: 160 zł

Zajęcia w formie prelekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problemami i głównymi zagrożeniami przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego, a także innych parków narodowych. Uczestnicy dowiedzą się co warunkuje skuteczną ochronę przyrody oraz w jaki sposób można minimalizować zjawiska niekorzystne.


 

 Zajęcia w terenie i zajęcia połączone ze zwiedzaniem wybranych obiektów


 Ojcowski Park Narodowy – sposoby ochrony

czas: ok. 3,5-4 godz. (maksymalna liczba uczestników: 45)
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
40 zł/os. - zajęcia bez wstępu do pbiektu lub 50 zł/os - zajęcia ze wstępem do wybranego obiektu;

Prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przykład najwyższej formy ochrony przyrody i  obszar o znaczeniu międzynarodowym oraz wycieczka terenowa, prezentująca miejsca, w których stosowane są różne sposoby ochrony, zarówno ekosystemów leśnych, jak i nieleśnych.

Projekcje filmów 


Film o Ojcowskim Parku Narodowym

czas: 50 min
forma: film
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 30)
cena: 50 zł.

Film z 2005 r. poświęcony ogólnym walorom przyrodniczym Parku, najcenniejszym i najrzadszym gatunkom, które występują na tym terenie.

reżyseria: Dorota Adamkiewicz
scenariusz: Dorota Adamkiewicz, Ewa Banaszkiewicz
narrator: Adam Wajrak
lektor: Krystyna Czubówna