http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/zadlowki.html

Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego

Mirosława Dylewska i Bogdan Wiśniowski - "Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego" Książka przedstawia informacje o dwu nadrodzinach żądłówek - osach Vespoidea oraz grzebaczach i pszczołach Apoidea Ojcowskiego Parku Narodowego. Składa się ona z dwóch części. Część ogólna zawiera charakterystykę Parku jako terenu badań, informacje na temat morfologii i systematyki żądłówek, listę gatunków znanych z OPN, ponadto charakterystykę zoogeograficzną, bionomię i waloryzację gatunków. Podano w niej także próbę określenia zmian liczebności i składu gatunkowego Apiformes w latach 1963-2000 na terenie Parku. W części szczegółowej książki przedstawiono charakterystykę nadrodzin, rodzin i rodzajów, a dla każdego gatunku: stanowiska i siedliska, w których został stwierdzony, dostępne materiały, czas pojawu imagines, pokarm larw i imagines, sposób gniazdowania, parazytoidy oraz element zoogeograficzny. Książka ilustrowana jest rysunkami i fotografiami; na końcu tekstu podano spis cytowanego piśmiennictwa oraz skorowidz naukowych nazw żądłówek.

Kategoria: Żądłówki [ 3 ]
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
II_zal_8.2._oswiad_wyklucz_rozbiorki_ckps.pdf II_zal_8.2._oswiad_wyklucz_rozbiorki_ckps.pdf 52.78KB pobierz II_zal_8.2._oswiad_wyklucz_rozbiorki_ckps.pdf
Rozdział III Rozdział III 528.52KB pobierz Rozdział III
Spis treści tomu Żądłówki Spis treści tomu Żądłówki 94.15KB pobierz Spis treści tomu Żądłówki
Grafika : drukuj / nie drukuj