Aktualności

2018-04-19

Informacja

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U., poz. 729) informujemy o posiadanych zbędnych składnikach majątku ruchomego

2018-04-19

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej 30000 euro. Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Konserwacja instalacji elektrycznych w Jaskini Łokietka i obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego”

Kalendarium

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze wiadomości z Ojcowskiego Parku Narodowego prosimy o podanie swojego adresu e-mail.

Projektowanie stron: IntraCOM