Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Szlaki turystyczne w Ojcowskim Parku Narodowym

Szlaki turystyczne - podstawowe informacje

Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 46,6 km. Niektóre z nich biegną wspólnie, dając łączną długość 37,3 km.

W OPN można poruszać się rowerem po szlakach pieszych za wyjątkiem:
- fragment zielonego szlaku od kasy przy jaskinie Ciemnej przez Górę Koronną, Okopy do zjazdu do Doliny Prądnika
- fragment czarnego szlaku od stawów rybnych do Jaskini Łokietka
- fragment niebieskiego szlaku od Bramy Krakowskiej na Górę Chełmową.
wszystkie te miejsca są oznaczone odpowiednimi znakami.

Szlak czerwony

Kraków - Giebułtów - Prądnik Korzkiewski - Ojców - Grodzisko - Młynnik - Pieskowa Skała - Sułoszowa (dalej: Rabsztyn - Klucze - Ogrodzieniec - Częstochowa)

Szlak ten nosi nazwę Szlaku Orlich Gniazd, na terenie OPN ma długość 13,6 km. Biegnie dnem Doliny Prądnika, a od Bramy Krakowskiej do Grodziska wspólnie ze szlakiem niebieskim. Wchodzi na teren Parku od strony południowo-wschodniej, w Prądniku Korzkiewskim.

Ciekawe obiekty na szlaku: chata pustelnika w skałce Sukiennice, Źródło Miłości, Źródło św. Jana, willa "Pod Koroną", obok izolowana skałka Igła Deotymy i plantacja brzozy ojcowskiej, ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie, kaplica "Na Wodzie", Grodzisko - kościół i pustelnia bł. Salomei na skale Długiej, Maczuga Herkulesa, Zamek w Pieskowej Skale. Między Ojcowem a Pieskową Skałą znajdują się zabudowania kilku młynów z końca XIX wieku.

Szlak niebieski

Rudawa - Dolina Będkowska - Jerzmanowice Lepianka - Czajowice - Wąwóz Ciasne Skałki - Krakowska Brama - Ojców - Grodzisko - Skała (dalej Tarnawa - Glanów - Wolbrom - Ogrodzieniec - Mstów)

Jest to szlak Warowni Jurajskich; na teren Parku wkracza od strony zach. Parku, dalej końcowym odcinkiem wsi Czajowice, wąwozem Ciasne Skałki i od Krakowskiej Bramy, skąd roztacza się piękny widok a masyw Góry Koronnej. Następnie szlak biegnie wspólnnie ze szlakiem czerwonym Doliną Prądnika przez Ojców do Grodziska i Skały. Szlak na terenie OPN ma długość 9 km.

Szlak żółty

Krzeszowice - Szklary - Wierzchowie - Murownia - Dolina Prądnika - Dolina Sąspowska - Sąspów - Pieskowa Skała

Jest to szlak Dolinek Jurajskich, w granicach Parku ma długość 9,5 km. Na teren OPN wchodzi od strony Murowni, obok Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów. Prowadzi obok Bramy Krakowskiej do ujścia potoku Sąspówka i dalej Doliną Sąspowską wciętą pomiędzy Złotą Górę a Górę Chełmową.

Na porośniętych lasem zboczach doliny znajdują się liczne jaskinie, a jej dno zajmują łąki. Jedną z bocznych jej dolinek stanowi obszar ochrony ścisłej Wąwóz Jamki. U wylotu wąwozu wśród łąk wypływa Źródło Harcerza. Dalej szlak biegnie przez miejscowość Sąspów, a następnie Kalinów i dociera do Pieskowej Skały.

Szlak zielony

Dolina Sąspowska - Złota Góra - Park Zamkowy - willa "Pod Koroną" - Jaskinia Ciemna - Góra Okopy - Dolina Prądnika - Brama Krakowska - Park Zamkowy

Szlak lokalny o długości 5,3 km, wyznaczony w 1992 r. Od węzła szlaków wiedzie przez Park Zamkowy obok dawnych hoteli: "Pod Łokietkiem" i "Pod Kazimierzem", a następnie drogą jezdną do kasy Jaskini Ciemnej. Następnie stromym podejściem wspina się do jaskini (około 400 m). Nad Jaskinią szlak prowadzi szczytami Góry Koronnej, przez skałę Wapiennik na Wzgórze Okopy.

Na Wzgórzu widoczne są ślady wałów ziemnych, otaczających nieistniejące już grodzisko Konrada Mazowieckiego z XIII wieku. Dalej szlak schodzi do dna Doliny Prądnika i wraca do Ojcowa. Na całej długości szlaku znajdują się punkty widokowe. W drodze powrotnej, z dna doliny widoczny otwór Jaskini Okopy Wielkiej Dolnej. Równocześnie ze szlakiem biegnie ścieżka dydaktyczna.

Szlak czarny

Grota Łokietka – Chełmowa Góra – Jonaszówka – Ojców – parking Złota Góra – Kaliski – Młynnik – Słoneczna Góra – Herianówka – „stawy” –  Pieskowa Skała

Na terenie OPN – 9,2 km. Szlak zaczyna się przy Grocie Łokietka, do której można dojść z przystanku w Czajowicach lub z prywatnego parkingu w tej wsi (dojazd samochodami osobowymi lub busami) – odległość około 300 m od groty. Po dojściu do skrzyżowania szlaków można szlakiem niebieskim dotrzeć do Bramy Krakowskiej i dalej do Ojcowa. Szlak czarny przechodzi obok skały Jonaszówka, z której roztacza się rozległy widok na wieś Ojców w dolinie Prądnika i ruiny Zamku Kazimierzowskiego. Kolejnym punktem widokowym na szlaku jest wzgórze zamkowe. Szlak czarny prowadzi dalej na parking na Złotej Górze, skąd można zielonym szlakiem dotrzeć do Doliny Sąspowskiej (do styku ze szlakiem żółtym, który prowadzi w 2 kierunkach: do Ojcowa lub Pieskowej Skały). Następnie szlak czarny opuszcza Park i wchodzi w zabudowę wsi Wola Kalinowska, by po kilku kilometrach znów znaleźć się w jego granicach. Po przekroczeniu drogi wojewódzkiej, trasa biegnie przez Młynnik na Słoneczną Górę i dalej skrajem lasu w przysiółku Herianówka do wsi Wielmoża, następnie w kierunku zachodnim aż do zejścia koło stawów na parking pod Zamkiem w Pieskowej Skale obok willi „Chopin”.