Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z przetargiem nieograniczonym na zadanie pn. "Wykonanie i montaż drewnianych słupków przydrożnych (ograniczników)".

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. "Modernizacja ekspozycji przyrodniczej". Szczegóły i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Informacja dot. unieważnienia zapytania cenowego na zadanie pn. "Modernizacja ekspozycji przyrodniczej" znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie wyników zapytania cenowego dla zadania pn. "Wykonanie i dostawa 10 szt. drewnianych ławostołów" wraz z informacją z otwarcia ofert znajduje się w załączniku.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg na zadanie pn. „Modernizacja i konserwacja szlaków oraz małej infrastruktury”.

Zapytanie cenowe

2020-06-18

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa 10 szt. ławostołów drewnianych". Szczegóły i formularz oferty znajdują się w załączniku. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Leśnego.

Informacja dot. unieważnienia postępowania dla zapytania cenowego pn. "Wykonanie i dostawa 10 szt. drewnianych ławostołów".

Zapraszamy do zapoznania się z przetargiem na „Dzierżawę gruntów Ojcowskiego Parku Narodowego” POSTĘPOWANIE II

Ogłoszenie wyników zapytania cenowego dla zadania pn. "Wykonanie i dostawa 40 szt. tablic informacyjnych i edukacyjnych" znajduje się w załączniku.

W związku z udostępnieniem Jaskini Ciemnej do zwiedzania od 8 czerwca 2020 (poniedziałek), informujemy o wprowadzeniu czasowego regulaminu funkcjonowania Jaskini zgodnie z zasadami sanitarnymi. Szczegóły znajdują się w zalączniku.